Pravilnik o radnom vremenu javnih bilježnika

NN 38/1994 (16.5.1994.), Pravilnik o radnom vremenu javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 32. stavka 3 Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", broj 78/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O RADNOM VREMENU JAVNIH BILJEŽNIKA

Redovno radno vrijeme

Članak 1.

Redovno radno vrijeme javnih bilježnika u pravilu se podudara s radnim vremenom općinskog suda na području kojega je njegovo sjedište.

Primanje stranaka

Članak 2.

Javni bilježnik slobodno određuje radno vrijeme za primanje stranaka, uz iznimke navedene u narednim stavcima ovog članka. Javni bilježnik će najmanje dva puta tjedno primati stranke dva radna sata prije i dva radna sata poslije podne, od toga najmanje jedan sat nakon uobičajenog radnog vremena na njegovom području.

Obavijest o radnom vremenu

Članak 3.

O svom redovnom radnom vremenu i radnom vremenu za primanje stranaka javni će bilježnik obavijestiti bez odgode predsjednika općinskog suda, predsjednika trgovačkog suda i jedinice lokalne samouprave na području kojih je njegovo sjedište te Hrvatsku javnobilježničku komoru. Javni će bilježnik jasno naznačiti na ulazu u zgradu u kojoj se nalazi njegov ured te na ulazu u sam ured svoje redovno radno vrijeme te vrijeme za primanje stranaka O svakom slučaju zatvaranja ureda zbog izbivanja iz ureda za vrijeme radnog vremena, odsustva ili spriječenosti zbog bolesti (članak 143. Zakona o javnom bilježništvu) javni će bilježnik o tome bez odgode izvjesiti obavijest na ulazu u svoj ured, kao i obavijest o osobi koja umjesto njega obavlja dužnost.

Radno vrijeme u drugoj pisarnici

Članak 4

Ako je javni bilježnik dobio dozvolu za dvije ili više pisarnica ili za održavanje uredovnih dana izvan svog sjedišta (članak 30. stavak 4. Zakona o javnom bilježništvu), svoje će radno vrijeme u pisarnicama izvan svog sjedišta odrediti u skladu s dobivenom dozvolom.

U slučajevima iz stavka 1. ovog članka na odgovarajući če se način primjenjivati odredbe članka 3. ovog pravilnika.

Hitni slučajevi

Članak 5.

U slučaju potrebe, a osobito u hitnim slučajevima, javni bilježnik može svoje službene radnje obavljati i izvan redovnog radnog vremena, neradnim danom i blagdanom.

Stupanje na snagu

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 701-01 /94-01 /26

Urbroj :514-02-01 / 1-94-1

Zagreb,10. svibnja 1994

Ministar pravosuđa

Ivica Crnić, v. r.