Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Istočnoj Republici Urugvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu

NN 40/1994 (23.5.1994.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Istočnoj Republici Urugvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", br. 53/91) donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U ISTOČNOJ REPUBLICI URUGVAJ, SA SJEDIŠTEM U BUENOS AIRESU

kojom postavljam gospodina MATU MEDU veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Argentini, za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike HrvaLske u Istočnoj Republici Urugvaj, sa sjedištem u Buenos Airesu.

Broj: PAS-39/1-94.

Zagreb, 16. svibnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.