Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske

NN 44/1994 (3.6.1994.), Odluka o izmjeni Odluke o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju odredbi članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi s člankom 35. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92, 26/93. i 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 1. lipnja 1994. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI ODLUKE O IZDAVANJU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA NOVČANU JEDINICU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U točki I. stavak 3. Odluke o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 37/94) mijenja se i glasi: "Kratica za kunu u međunarodnom platnom prometu je HRK, a brojčana oznaka je 191. Za manju jedinicu (lipu) koriste se dva (2) decimalna mjesta".

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 249/94.

Zagreb. 1, lipnja 1994.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.