Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Mongoliji, sa sjedištem u Pekingu

NN 45/1994 (10.6.1994.), Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Mongoliji, sa sjedištem u Pekingu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", br. 53/91) donosim

ODLUKU

O POSTAVLJENJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U MONGOLIJI, SA SJEDIŠTEM U PEKINGU

kojom postavljam mr. ANDRIJU KOJAKOVIĆA veleposlanika Republike Hrvatske u Narodnoj Republici Kini za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Mongoliji, sa sjedištem u Pekingu.

Broj : PA5-43/1-94.

Zagreb, 6. lipnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.