Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenom Krealjevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u Londonu

NN 45/1994 (10.6.1994.), Odluka o postavljenju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenom Krealjevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u Londonu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", br. 53/91) donosim

ODLUKU

O POSTAVLJENJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U UJEDINJENOM KREALJEVSTVU VELIKE BRITANIJE I SJEVERNE IRSKE, SA SJEDIŠTEM U LONDONU

kojom postavljam dr. ANTU ČIČIN-ŠAINA za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske, sa sjedištem u Londonu.

Broj: PA5-41/1-94.

Zagreb, 27. svibnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.