Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše odredenih zaraznih bolesti

NN 47/1994 (16.6.1994.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše odredenih zaraznih bolesti

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA

Na temelju članka 38. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine", br. 60/92), ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O NAČINU OBAVLJANJA ZDRAVSTVENIH PREGLEDA OSOBA KOJE SU KLICONOŠE ILI SE SUMNJA DA SU KLICONOŠE ODREDENIH ZARAZNIH BOLESTI

Članak 1.

U Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba koje su kliconoše ili se sumnja da su kliconoše određenih zaraznih bolesti ("Narodne novine". br. 23/94), u članku 15. stavak 1. iza riječi "meningokoknih oboljenja" dodaje se zarez i riječi "odnosno oboljenja uzrokovanih Kampilobakterom, Jersinijom ili Rota virusima".

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-02/94-03/07

Urbroj : 534-02-22-94-3

Zagreb, 1. lipnja 1994.

Ministar zdravstva

prof. dr. sc. Andrija Hebrang, v. r