Ispravak Zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

NN 47/1994 (16.6.1994.), Ispravak Zakona o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o izmjenama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 44 od 3. lipnja 1994, te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O IZMJENAMA ZAKONA O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

U članku 1. stavku 1. umjesto broja: "62/92" treba stajati broj : "69/92".

U članku 4. u uvodnoj rečenici umjesto riječi: "članku 4. stavak 1." trebaju stajati riječi: "članku 34. stavak 1."

Klasa: 370-01/94-01/07

Zagreb, 13. lipnja 1894.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Anđelko Sikirić, v. r.