Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

NN 50/1994 (30.6.1994.), Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 142. Ustava Republike Hrvatske, Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 21. lipnja 1994., donio je

ODLUKU

O PROGLAŠENJU USTAVNOG ZAKONA O IZMJENAMA USTAVNOG ZAKONA ZA PROVEDBU USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašava se i stupa na snagu Ustavni zakon o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na šjednići 21. lipnja 1994. godine. .

Klasa: 012-02/93-01/01

Zagreb, 21. lipnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović. v. r.


USTAVNI ZAKON

o izmjenama Ustavnog zakona za provedbu Ustava Republike Hrvatske

Članak 1.

U Ustavnom zakonu za provedbu Ustava Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 34/92 - pročišćeni tekst, 91/92. i 62/93.) u članku 3. stavku 1. riječi: "do 30. lipnja 1994. godine" zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1995. godine".

Članak 2.

U članku 4. riječi: "do 30. lipnja 1994. godine" zamjenjuju se riječima: "do 31. prosinca 1995. godine".

Članak 3.

Ovaj Ustavni zakon stupa na snagu kad ga proglasi Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske.

Klasa: 012-02/93-01/01

Zagreb, 21. lipnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r: