Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa

NN 50/1994 (30.6.1994.), Odluka o izdavanju numizmatičkog kompleta kovanog novca Republike Hrvatske kuna i lipa

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", broj 91A/93) i članka B7. stavak 1. točka 23. zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93. i 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. lipnja 1994. godine. donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU NUMIZMATIČKOG KOMPLETA KOVANOG NOVCA REPUBLIKE HRVATSKE KUNA I LIPA

1.

Narodna banka Hrvatske izdaje numizmatički komplet kovanog novca Republike Hrvatske - kuna i lipa.

2.

Narodna banka Hrvatske izdaje numizmatički komplet kovanog novca Republike Hrvatske kune i lipe u količini od 25.000 komada.

3.

Kovani novac kune i lipe u numizmatičkom kompletu izrađen je u tehnici visokog sjaja te je zavaren u plastični omot, pravokutnog oblika dimenzija 166 x 111 mm.

4.

Izgled kovanog novca kune i lipe u plastičnom omotu iz članka 4. identičan je opisu kovanog novca kune i lipe iz Odluke o apoenima i osnovnim obilježjima novčanica i kovanog novca kune i lipe ("Narodne novine", broj 37/94).

5.

Numizmatički komplet kovanog novca kune i lipe prodavat će se po cijeni od 95 K.

6.

Numizmatieki komplet prodavat će se putem poslovnih banaka, HPT-a, ZAP-a i numizmatičkih društava.

7.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 258/94.

Zagreb, 29. lipnja 1994.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.