Zakon o dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika

NN 52/1994 (7.7.1994.), Zakon o dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA BIVŠIH POLITIČKIH ZATVORENIKA

Proglašavam Zakon o dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika, koji je donio Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici dana 28. lipnja 1994. godine.

Broj : PA4-67/1-94,

Zagreb, 1. srpnja 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o dopunama Zakona o pravima bivših političkih zatvorenika

Članak 1.

U Zakonu o pravima bivših političkih zatvorenika ("Narodne novine", br. 34/91. i 78/93.) u članku 2. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: "Svojstvo političkog zatvorenika može se, ako nije moguće pribaviti odluku iz stavka 4. ovoga članka, priznati i na temelju obrazloženog mišljenja Hrvatskog društva političkih zatvorenika, koje se u tom slučaju smatra dokaznim sredstvom".

Članak 2.

Osoba kojoj je odbijen zahtjev za priznavanje svojstva političkog zatvorenika jer nije bilo moguće pribaviti odluku iz članka 2. stavka 4. može podnijeti novi zahtjev.

Članak 3.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 140-09/92-04/01

Zagreb, 28. lipnja 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.