Ispravak Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe

NN 55/1994 (15.7.1994.), Ispravak Pravilnika o uvjetima za vatrogasne pristupe

OBJAVE

Nakon usporedbe s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe objavljenom u "Narodnim novinama", broj 35 od 4. svibnja 1994., pa se daje

ISPRAVAK

PRAVILNIKA O UVJETIMA ZA VATROGASNE PRISTUPE

U članku 3. stavku 1. alineja 3. umjesto riječi "pristupa" treba stajati riječ "prilaza". U članku 5. stavku 1. alineja 4. i 5. umjesto riječi "tragova" treba stajati riječ "trgova". U članku 14. stavku 1. alineja 1. umjesto riječi "od" treba stajati riječ "do". U članku 16. umjesto riječi "promijeniti" treba stajati riječ "primijeniti".

Urbroj : 50501-94-708

Zagreb, 14. srpnja 1994.

Glavni i odgovorni urednik

Marijan Prus, v. r.