Rješenje o određivanju cijene obrazaca izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu

NN 56/1994 (22.7.1994.), Rješenje o određivanju cijene obrazaca izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu

MINISTARSTVO UPRAVE

Na temelju članka 53. stavka 2. Zakona o državnim maticama ("Narodne novine", broj 96/93), ministar uprave donosi

RJEŠENJE

O ODREĐIVANJU CIJENE OBRAZACA IZVADAKA IZ DRŽAVNIH MATICA NAMIJENJENIH INOZEMSTVU

I.

Za izvatke iz državnih matica izdatih sukladno Pravilniku o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu ("Narodne novine", broj 48/94), podnositelj zahtjeva plaća naknadu u iznosu od 20 kuna.

II.

Sredstva ostvarena plaćanjem naknade iz točke I. ovog rješenja knjižit će se na poseban račun i mogu se upotrijebiti za nabavu obrazaca iz državnih matica, te za podmirenje ostalih troškova u svezi s njihovim izdavanjem.

III.

Ovo rješenje stupa na snagu danom potpisivanja, a primjenjuje se od 6. lipnja 1994. godine.

Klasa: 223-01/94-01/0031

Urbroj : 515-02-03/1-94-1

Zagreb, 6. srpnja 1994.

Ministar uprave

Davorin Mlakar, v. r.