Pravilnik o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi

NN 61/1994 (19.8.1994.), Pravilnik o zaštitnoj i drugoj osobnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 25. stavka 1. alineja 7. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", 58/93) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O ZAŠTITNOJ I DRUGOJ OSOBNOJ OPREMI PRIPADNIKA VATROGASNIH POSTROJBI

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom određuje se zaštitna i druga osobna oprema pripadnika vatrogasnih postrojbi Ministarstva unutarnjih poslova. udruga dobrovoljnih vatrogasaca te profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojbi u gospodarstvu (u daljnjem tekstu: vatrogasaca).

Članak 2.

Osobna zaštitna oprema je oprema koju zadužuje svaki vatrogasac. Druga osobna oprema, je oprema kojom se zadužuje vatrogasna postrojba, a po potrebi koriste je pojedini pripadnici vatrogasne postrojbe.

II. ZAŠTITNA OPREMA VATROGASACA

Članak 3.

(1) Osobnu zaštitnu opremu čini:

- bluza za zaštitu od toplinskog isijavanja,

- hlače za zaštitu od toplinskog isijavanja

- kožne zaštitne čizme sa ojačanom potplatom,

- rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja,

- zaštitna vatrogasna kaciga,

- zaštitna maska,

- zaštitni opasač tip "A",

- pribor za zaštitni opasač.

(2) Drugu osobnu opremu čini:

- odijelo za zaštitu od visoke temperature,

- odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija,

- odijelo za zaštitu od kontaminacije,

- visoke gumene čizme s ojačanom potplatom,

- penjačko i radno uže,

- aparati za zaštitu dišnih organa (izolacijski, filtarski, cijevni),

- prijenosni eksplozimetar,

- osobni dozimetar,

- dozimetar za neposredno očitavanje,

- radiološki detektor,

- kemijski detektor,

- plinodetektor,

- ph metar,

- pribor za dekontaminaciju,

- akumulatorska svjetiljka u sigurnosnoj izvedbi,

- radni kombinezon,

- kuta,

- zaštitne kožne rukavice.

- zaštitne gumene rukavice,

- druga specifična oprema.

III ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti odredbe članaka 1., 2., 3., 4., 5. i 6. Pravilnika o zaštitnoj opremi vatrogasaca o uniformi i oznakama na uniformi vatrogasaca u profesionalnim vatrogasnim jedinicama ("Narodne novine", broj 52/78).

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinanra".

Broj: 511-01-64-24767/1-94.

Zagreb, 18 srpnja 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.