Odluka o upravljanju nacionalnim parkovima "Plitvička jezera", "Paklenica", "Risnjak", "Mljet", "Kornati", "Krka" i parkom prirode "Telašćica"

NN 63/1994 (31.8.1994.), Odluka o upravljanju nacionalnim parkovima "Plitvička jezera", "Paklenica", "Risnjak", "Mljet", "Kornati", "Krka" i parkom prirode "Telašćica"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode (" Narodne novine", broj 30/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. kolovoza 1994. donijela

ODLUKU

O UPRAVLJANJU NACIONALNIM PARKOVIMA "PLITVIČKA JEZERA", "PAKLENICA". "RISNJAK", "MLJET", "KORNATI", "KRKA" I PARKOM PRIRODE "TELAŠČICA"

I. Javnim ustanovama za upravljanje nacionalnim parakovima "Plitvička jezera", "Paklenica", "Risnjak", "Mljet", "Kornati", "Krka" i parkom prirode "Telaščica" upravljaju ravnatelji.

II. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 351-01/93-03/04

Urbroj : 503011 B-94-3

Zagreb, 24. kolovoza 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r