Odluka o izdavanjq i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba

NN 64/1994 (2.9.1994.), Odluka o izdavanjq i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", broj 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92, 26/93. i 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 31. kolovoza 1994. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOG ZLATNOG I SREBRENOG KOVANOG NOVCA U POVODU 900 GODINA ZAGREBAČKE BISKUPIJE I GRADA ZAGREBA

1. Narodna banka Hrvatske u suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba izdaje prigodni zlatni kovani novac u apoenu od 500 kuna i prigodni srebreni kovani novac u apoenu od 200 i u apoenu od 100 kuna.

2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1 ove Odluke izdaje se u ukupnoj svoti od 500.000 kuna i u ukupnoj količini od 1000 komada.

3. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u ukupnoj svoti od 900.000 kuna i u ukupnoj količini od 6.000 komada.

4. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata finoće 999/OUO u tehnici kovanja kovničkog sjaja i imat će težinu od 3,5 grama i promjer 20 milimetara.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s lica izgleda ovako: na aversu zlatnika nalaze se motivi sa plenarija od slonovače iz XI. stolječa nepoznatog majstora, a koji se spominje u najstarijem inventaru Zagrebačke katedrale. Na aversu zlatnika nalaze se dva kružna motiva jedan ispod drugog od kojih gornji detalj s plenarija, a predstavlja inicijale na grčkim slovima Isusa Krista Spasitelja (I-Jezus H-Hristor S-soter) s centralno položenim križem koji izlazi iz slova H. Motiv je uokviren lisnim vjenčićem. U donjem kružnom motivu nalazi se najstariji grb grada Zagreba s tri kule od koje je centralna najviša i s južnim vratima na zidinama ispod centralne kule. Pored lijeve kule nalazi se zrakasta zvijezda, a pored desne polumjesec okrenut prema gore. Lijevo i desno od kružnih formi nalaze se glavice anđela (motivi sa srebrenog okvira plenarija). Uz rub oboda kružno je položen tekst "1094-1994. Zagrebačka biskupija grad Zagreb" pri čemu su brojke od Biskupije odvojene križićima a grad Zagreb zvijezdicama.

6. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s naličja izgleda ovako: centralno je položena vizura zagrebačke stare katedrale posvećene Sv. Stjepanu Kralju i Uznesenju Marijinom Katedrala je prikazana s nadbiskupskim dvorom (pogled s jugoistočne strane) a prikaz je rađen po ugledu na litografiju J. Huhna a koja uprizoruje katedralu iz vremena prije potresa oko 1860. godine. Vizuru katedrale uokviruju tekst "Republika Hrvatska" koji razdvaja državni grb centralno položen na krovište katedrale. Ispod katedrale položena je oznaka nominale "500" a ispod brojke je naziv novčane jedinice "KUNA".

7. Obod prigodnog zlatnog kovanog novca od 500 kuna je nazupčan.

8. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna bit će izrađen od srebra finoće 999/1000 u tehnici kovanja, kovnički sjaj i imat će težinu od 20 grama i promjer 38 milimetara i u količini od 3.000 komada.

9. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s lica izgleda ovako: na aversu se nalazi prikaz južnog portala crkve Sv. Marka u Zagrebu, gledano sa trga ispred crkve. Portal je građen 1400. godine u gotskom stilu s odlikama klesarske radionice praških majstora Parlera. U portalu su tri reda: kipovi Krista, Blažene Djevice Marije, Sv. Marka i 12 apostola Portal se uzdiže od donjeg ruba, od kojeg se odvaja mali križ, prema gornjem dijelu prigodnog srebrenog kovanog novca, a vrh mu završava ispod kružno izvedenog i centriranog natpisa grad Zagreb koji se nastavlja do donjeg ruba portala lijevo s jedanaest rupica a desno s deset rupica. Od postolja portala a iznad natpisa grad Zagreb centriran je kružno izveden natpis Zagrebačka biskupija 1094-1994 Godine su odijeljene od teksta kružnim motivom, a brojke su odvojene križićem ispod samog portala.

10. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s naličja izgleda ovako: centralno položeni motiv je crkva Sv. Marka u Zagrebu građena 1261. godine u gotskom stilu koja je u jednoj od obnova u razdoblju od 1872. do 1882. godine poprimila odlike neogotičkog stila, da bi vizuru koja je izvedena na aversu poprimila nakon posljednje restauracije koja je potrajala do 1937. godine. Desni vidljivi zvonik na aversu dovršen je 1725. godine. Na krovištu su uočljiva dva grba, lijevo je grb "Trojedne kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije", a desno je grb grada Zagreba. Centralno položeni uz rub oboda je tekst "Republika Hrvatska" koji je iznad krovišta razdvojen državnim grbom. Ispod crkve Sv. Marka a ispod portala nalazi se oznaka nominale "200" a ispod nominale nalazi se oznaka novčane jedinice "KUNA".

11. Obod prigodnog srebrenog kovanog novca od 200 kuna je nazupčan.

12. Prigodni srebreni novac od 100 kuna bit će izrađen od srebra finoće 999/1000 u tehnici kovanja kovnički sjaj i imat će težinu od 15 grama i promjer 38 milimetara i u količini od 3000 komada

13. Prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna s lica izgleda ovako: prikazuje ciborij iz crkve Sv. Blaža u Zagrebu, a kojeg je izveo poznati hrvatski skulptor i medaljer lvo Kerdić. Ciborij je rađen po uzoru na ciborije starohrvatskih crkava iz IX-XI stoljeća. Ciborij leži na četiri mramorna stupa s romaničkim kapitelima i završava piramidom. Ispod vijenca od pletera su reljefi s uklesanim likovima svetaca iz hrvatske crkvene povijesti. Na prednjoj strani s koje je prikazan ciborij su likovi Sv. Ćirila i Metoda Ispod ciborija je tabernakul s vratima na kojima su simboli euharistije. Na tabernakulu je raspelo. Lijevo i desno od ciborija, a u razini podnočja raspela naznačene su godine 1094. i 1994. Ciborij okružuje uz rub prigodnog srebrenog kovanog novca tekst Zagrebačka biskupija grad Zagreb, međusobno odvojen točkastom formom.

14. Prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna s naličja izgleda ovako: dominira motiv crkve Sv Blaža u Zagrebu, (pogled sa križanja Deželićeva prilaza i Primorske ulice) djelo arhitekta Viktora Kovačića. Središnji dio građevine ima vidljivu kupolu čistih geometrijskih oblika. Od podnožja crkve s lijeva na desno kružno je položen tekst "Republika Hrvatska" odvojen državnim grbom centralno položenim iznad kupole crkve. U podnožju crkve nalazi se oznaka nominale č100", a ispod oznake nominale nalazi se oznaka novčane jedinice "KUNA".

15. Obod prigodnog srebrenog kovanog novca od 100 kuna je nazupčan.

16. Prigodni kovani novac iz točke 1. ove Odluke prodavat će se po slijedećim cijenama: 1. prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 650 kuna; 2. prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 260 kuna; 3 prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna po cijeni od 130 kuna

17. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac pustit će se u prodaju dana 9. rujna 1994. godine

18. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac Narodna banka Hrvatske prodavat će isključivo putem Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

19. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 266/94. Zagreb,

31. kolovoza 1994.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r