Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "IVAN PAVAO II."

NN 64/1994 (2.9.1994.), Odluka o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca "IVAN PAVAO II."

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama de viznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" broj 91A/93) i članka 67 stavak 1 točka 23 Zakona o Narodnoj banci Hrvatske (" Narodne novine" broj 74/92, 26/93. i 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 31. kolovoza 1994. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOG ZLATNOG I SREBRENOG KOVANOG NOVCA "IVAN PAVAO II."

1. Narodna banka Hrvatske izdaje u povodu pohoda Svetog Oca Ivana Pavla II. Republici Hrvatskoj 10. i 11. rujna 1994 godine, prigodni zlatni kovani novac u apoenu od 1000 kuna i prigodni srebreni kovani novac u apoenu od 100 kuna

2. Narodna banka Hrvatske izdaje prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke u ukupnoj svoti od 4.000.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 4.000 komada.

3. Narodna banka Hrvatske izdaje prigodni srebrerki kovani novac iz točke 1. ove Odluke u ukupnoj svoti od 1.000.000,00 kuna i u ukupnoj količini od 10.000 komada.

4. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata finoče 986/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kvalitete polirana ploća (proof) s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva i imat će težinu 7 grama i promjer 25 mili. metara.

5 Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna s lica izgleda ovako: poludesno je poprsje Svetog Oca Ivana Pavla II. prikazano u poluprofilu. Iznad poprsja, polukružno uz rub, je ispisan tekst "IVAN PAVAO II." Lijevo od poprsja, u visini glave, je osobni grb Svetog Oca Ivana Pavla II. Ispod osobnog grba Svetog Oca je u dva retka tekst "CROATlA" i godina "1994.". Uz lijevi rub, u donjem polukrugu je kratica "KK", početna slova imena i prezimena akademskog kipara Kuzme Kovačića, prema čijem crtežu i modelu je izrađen zlatni kovani novac.

6. Prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu gornjeg polukruga je grb Republike Hrvatske. Godina izdanja je otkovana na način da je s lijeve strane grba brojka "19" a sa desne strane grba brojka "94.". Ispod grba je u dva retka oznaka nominale "1000" i naziv novčane jedinice "KUNA". Uz donji rub položene su polukružno, u lijevom i desnom smjeru, dvije grančice masline s plodovima. Od vrha lijeve grančice do vrha desne grančice kružno je, uz rub, ispisan tekst "REPUBLIKA HRVATSKA".

7. Obod prigodnog zlatnog kovanog novca od 1000 kuna je gladak.

8. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 3. ove Odluke bit će izrađen od srebra finoće 925/1000, u specijalnoj tehnici kovanja kvalitete polirana ploča (proof) s visokosjajnim ravnim površinama i matiranim reljefnim detaljima prigodnih motiva i imat će težinu 33,63 grama i promjer 40 milimetara.

9. Prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna s lica izgleda ovako: poludesno je poprsje Svetog Oca Ivana Pavla II. prikazano u poluprofilu. Iznad poprsja, polukružno uz rub, je ispisan tekst "IVAN PAVAO II.". Lijevo od poprsja, u visini glave, je osobni grb Svetog Oca Ivana Pavla II. Ispod osobnog grba Svetog Oca je u dva retka tekst "CROATIA" i godina "1994.". Uz lijevi rub, u donjem polukrugu je kratica "KK", početna slova imena i prezimena akademskog kipara Kuzme Kovačiča, prema čijem crtežu i modelu je izrađen srebreni kovani novac.

10. Prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna s naličja izgleda ovako: u središnjem dijelu gornjeg polukruga je grb Republike Hrvatske. Godina izdanja je otkovana na način da je s lijeve strane grba brojka "19" a s desne strane grba brojka "94.". Ispod grba je u dva retka oznaka nominale "100" i naziv novčane jedinice "KUNA". Uz donji rub položene su polukružno, u lijevom i desnom smjeru, dvije grančice masline s plodovima. Od vrha lijeve grančice do vrha desne grančice kružno je, uz rub, ispisan tekst "REPUBLIKA HRVATSKA".

11. Obod prigodnog srebrenog kovanog novca od 100 kuna je gladak.

12. Prigodni kovani novac iz točke 1. ove Odluke prodavat će se po slijedećim cijenama:

1.) komplet prigodnog zlatnog kovanog novca od 1000 kuna i srebrenog kovanog novca od 100 kuna po cijeni od 1.500 kuna;

2.) prigodni zlatni kovani novac od 1000 kuna po cijeni od 1.300 kuna;

3.) prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna po cijeni od 150 kuna.

13. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac pustit će se u prodaju 9. rujna 1994. godine.

14. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac Narodna banka Hrvatske prodavat će putem banaka, HPT-a, ZAP-a i trgovačkih poduzeća.

15. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 265/94. Zagreb,

31. kolovoza 1994.

Predsjednik savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.