Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske

NN 66/1994 (13.9.1994.), Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske

MINISTARSTVO OBRANE

Na temelju članka 16. Pomorskog zakonika ("Narodne novine", broj 17/94) uz suglasnost ministra pomorstva, prometa i veza, ministar obrane izdaje

NAREDBU

O USTANOVLJENJU ZABRANJENIH ZONA U UNUTRAŠNJIM MORSKIM VODAMA REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske ustanovljuju se zabranjene zone u dijelu akvatorija otočja Brijuni, a koje zone obuhvaćaju morski prostor ograničen linijama koje spajaju slijedeće točke:

Zona I

- rt Vrbanj (Barban) - rt Kadulja

- rt Kadulja - otočić Supinić

- otočič Supinić - točka A (r=44 stupnjeva 54.8 N1=13 stupnjeva 42.2' E)

- točka A-točka B (r=44 stupnjeva 52.6' N1=13 stupnjeva 45.1' E)

- točka B-točka C (r = 44 stupnjeva 53.2' N1 =13 stupnjeva 46.0' E)

- točka C - rt Kamik.

Zona II

- jugoistočni dio otočja Brijuni unutar spojnice rt Kavran - rt Kozlac.

II.

Na dan stupanja na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o ustanovljenju zabranjenih zona u unutrašnjim morskim vodama Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 54/94).

III.

Ova Naredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Urbroj : 512-01-94-3754

Zagreb, 9 rujna 1994.

Ministar obrane

Gojko Šušak v. r.