Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske

NN 68/1994 (23.9.1994.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju odredbi članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93, 79/93.), Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 29. srpnja 1994. godine, donio je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZDAVANJU NOVČANICA I KOVANOG NOVCA KOJI GLASE NA NOVČANU JEDINICU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

U Odluci o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 37/94) točka I. stavak 2. mijenja se i glasi: "Kratica za kunu u platnom prometu u zemlji je kn, a za lipu je lp".

II.

Poštanske marke, upravni biljezi i druge vrijednosnice, blanketi čekova, mjenica, platnih naloga i drugih instrumenata platnog prometa u zemlji na kojima je kratica za kunu označena sa K ostaju i nadalje vrijediti dok se ne zamjene novim.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 264/94.

Zagreb, 29. srpnja 1994.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.