Odluka o dopuni Odluke o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba

NN 70/1994 (30.9.1994.), Odluka o dopuni Odluke o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine" broj 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23 Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 74/92, 26/93. i 79/93) Savjet Narodne banke Hrvatske, na svojoj sjednici održanoj 28. rujna 1994. donio je

ODLUKU

O DOPUNI ODLUKE O IZDAVANJU I PRODAJI PRIGODNOG ZLATNOG I SREBRENOG KOVANOG NOVCA U POVODU 900 GODINA ZAGREBAČKE BISKUPIJE I GRADA ZAGREBA

1. U Odluci o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba ("Narodne novine" broj 64/94) u točki 16. dodaje se nova podtočka 4. koja glasi:

"4. Komplet prigodnog zlatnog kovanog novca od 200 kuna i srebrenog kovanog novca od 200 i 100 kuna po cijeni od 960 kuna".

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 272/94.

Zagreb, 28. rujna 1994.

predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.