Odluka o poslovima obveznika civilne službe

NN 71/1994 (7.10.1994.), Odluka o poslovima obveznika civilne službe

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 81. stavka 3. Zakona o obrani ("Narodne novine", broj 74/93 - pročišćeni tekst), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 27. rujna 1994. godine donijela

ODLUKU

O POSLOVIMA OBVEZNIKA CIVILNE SLUŽBE

Obveznici civilne službe izvan Hrvatske vojske obavljaju sljedeće poslove:

1. Iz područja gospodarstva:

- priučenog radnika prerade šavnih cijevi,

- priučenog radnika priprave i toplinske obrade,

- priučenog radnika priprave i opsluživanja strojeva,

- priučenog radnika toplinske obrade,

- priučenog radnika toplinske prerade,

- priučenog radnika opsluživanja,

- priučenog radnika kontrole i pakiranja,

- priučenog radnika transporta i skladištenja,

- priučenog radnika dorade cijevi,

- priučenog radnika za elektropeći,

- elektrozavarivača,

- brodskog bravara,

- brodskog cjevara,

- brodskog električara,

- brodoskelara,

- fizički poslovi (utovar, istovar),

- transportnog radnika,

- skladišnog radnika,

- održavanja i čišćenja dvorišta,

- vrtlarski poslovi,

- pakirača u skladištu,

- dostavljača robe u skladište,

- preuzimača robe u skladištu,

- održavanja tekstilnih strojeva,

- operatera na terminalu,

- prijevoda stranih jezika,

- brodomontera,

- brodobravara,

- kalupara - ljevača,

- zavarivača,

- modelara,

- bravara,

- radnika u skladištima poduzeća,

- prodavača u maloprodaji.

2. Iz područja pomorstva, prometa i veza:

- KV automehaničara,

- perača vozila i strojeva,

- pomoćnog djelatnika za održavanje i građenje kabelskih i telekomunikacijskih mreža,

- perača prozora,

- PT manipulanta paketima,

- električara,

- radiomehaničara,

- TT mehaničara,

- strojobravara,

- mehaničara za popravljanje rashladnih uređaja,

- pomoćnog radnika,

- autolimara,

- autolakirera,

- stolara,

- tapetara,

- rukovatelja građevinskim strojevima,

- vozača motornih vozila,

- vodoinstalatera,

- vrtlara,

- ličitelja,

- građevinskog tehničara,

- strojarskog tehničara,

- konobara,

- pomoćnog strojara na brodovima,

- mehaničara za održavanje i servisiranje strojeva i uređaja.

3. Iz područja rada i socijalne skrbi:

- pomoćnog osoblja za skrb,

- stručni poslovi skrbi.

4. Iz područja zdravstva:

- bolničara,

- pomoćnog osoblja.

5. Iz područja pravosuđa i uprave:

- pomoćnog arhivara,

- vratara,

- dostavljača,

- telefonista,

- primanja i otpremanja pošte.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 810-01/94-01/03

Urbroj : 5030109-94-3

Zagreb, 27. rujna 1994.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.