Odluka o imenovanju članova Vijeća za telekomunikacije

NN 80/1994 (2.11.1994.), Odluka o imenovanju članova Vijeća za telekomunikacije

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske, članka 35. stavka 2. Poslovnika Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske i članka 13. stavka 4. Zakona o telekomunikacijama ("Narodne novine", br. 53/94.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 21. listopada 1994., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA TELEKOMUNIKACIJE

I.

Za članove početnog sastava Vijeća za telekomunikacije na razdoblje od tri godine imenuju se:

1. IVAN BEDENIČIĆ, zastupnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

2. IVICA VRKIĆ, zastupnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

3. mr. ČEDOMIR PAVLOVIĆ, ministar u Vladi Republike Hrvatske

4. mr. NENAD PORGES, savjetnik predsjednika Vlade Republike Hrvatske.

II.

Za članove Vijeća za telekomunikacije na razdoblje od pet godina imenuju se:

1. IVICA MUDRINIĆ, ministar pomorstva, prometa i veza

2. akademik VLATKO PAVLETIĆ, zastupnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

3. MIRKO MATAUŠIĆ, svećenik - redovnik

4. MARKO SAPUNAR, profesor Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu

5. NlNA VAJIĆ, profesor Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa 080-02/94-01/97

Zagreb, 21. listopada 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.