Odluka o razrješenju predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost i o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

NN 81/1994 (7.11.1994.), Odluka o razrješenju predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost i o imenovanju predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 106. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. Odluke o osnivanju Ureda predsjednika Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 5/91), donosim

ODLUKU

O RAZRJEŠENJU PREDSTOJNIKA UREDA ZA NACIONALNU SIGURNOST I O IMENOVANJU PREDSTOJNIKA UREDA PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Razrješuje se dužnosti predstojnika Ureda za nacionalnu sigurnost i imenuje za predstojnika Ureda predsjednika Republike Hrvatske HRVOJE ŠARINIĆ. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj : PA8-51/1-94.

Zagreb, 12. listopada 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.