Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

NN 82/1994 (11.11.1994.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o službenim sjedištima javnih bilježnika

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

Na temelju članka 169. stavka 3. Zakona o javnom bilježništvu ("Narodne novine", broj 78/93 i 29/94) donosim

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O SLUŽBENIM SJEDIŠTIMA JAVNIH BILJEŽNIKA

Članak 1.

U Pravilniku o službenim sjedištima javnih bilježnika ("Narodne novine", broj 38/94) u članku 9. prema kojem je Raspored javnobilježničkih službenih mjesta i sjedišta njegov sastavni dio u Rasporedu pod rednim brojem 3. u ŽUPANIJI SISAČlČKO-MOSLAVAČKOJ kod nadležnosti Opčinskog suda u Kutini u koloni "Broj javnobilježničkih mjesta" brojka "2" zamjenjuje se brojkom "3", a u koloni "Službeno sjedište javnog bilježnika" u ravnini mjesta Kutina brojka "1" zamjenjuje se brojkom "2".

Članak 2.

U istom Rasporedu u rednom broju 17. u ŽUPANIJI SPLITSKO-DALMATINSKOJ kod nadležnosti Opčinskog suda u Makarskoj u koloni "Broj javnobilježničkih mjesta" brojka "2" zamjenjuje se brojkom "3" a u koloni "Službeno sjedište javnog bilježnika" u ravnini mjesta Makarska brojka "1" zamjenjuje se brojkom "2".

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 701-01/94-01/5

Urbroj : 514121-1/3-94-2

Zagreb, 4. studenoga 1994.

Ministar pravosuđa

Ivica Crnić, v. r.