Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

NN 84/1994 (24.11.1994.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi

MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA

Na temelju članka 75. i 79. Zakona o osnovnom školstvu ("Narodne novine", broj 59/90. i 27/93.), ministar prosvjete i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOJ ŠKOLI

Članak 1.

U članku 29., stavku 2. i 3. te Obrascu SI-G Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi ("Narodne novine", broj 79/93) riječ "uvjerenje" zamjenjuje se riječju "svjedodžba" u odgovarajućem padežu.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama"

Kl. oznaka: 602-02/94-01-143

Urbroj : 532-02-1/5-94-05

Zagreb, 10. studenoga 1994.

Ministar prosvjete i športa

Ljilja Vokić, prof., v. r.