Odluka o izdavanju i prodaji drugog izdanja prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba

NN 86/1994 (29.11.1994.), Odluka o izdavanju i prodaji drugog izdanja prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 83. stavak 1. Zakona o osnovama deviznog sustava, deviznog poslovanja i prometu zlata ("Narodne novine", broj 91A/93) i članka 67. stavak 1. točka 23. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine", broj 74/92, 26/93 i 79/93), Savjet Narodne banke Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 21. studenoga 1994. godine, donio je

ODLUKU

O IZDAVANJU I PRODAJI DRUGOG IZDANJA PRIGODNOG ZLATNOG I SREBRENOG KOVANOG NOVCA U POVODU 900 GODINA ZAGREBAČKE BISKUPIJE I GRADA ZAGREBA

1. Narodna banka Hrvatske u suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d. Zagreb izdaje drugo izdanje prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca koji je izdan na temelju Odluke o izdavanju i prodaji prigodnog zlatnog i srebrenog kovanog novca u povodu 900 godina Zagrebačke biskupije i grada Zagreba ("Narodne novine" broj 64/94. i 70/94.), a s naznakama drugog izdanja u skladu s ovom Odlukom.

2. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 500 kuna u ukupnoj svoti od 500.000 kuna i u ukupnoj količini od 1.000 komada.

3. Prigodni srebreni kovani novac iz točke 1. ove Odluke izdaje se u apoenu od 200 kuna i u apoenu od 100 kuna u ukupnoj svoti od 300.000 kuna i u količini od po 1.000 komada svakog apoena.

4. Prigodni zlatni kovani novac iz točke 2. ove Odluke bit će izrađen od zlata finoće 999/000 u tehnici kovanja kovničkog sjaja i imat če težinu od 3,5 grama i promjer 20 milimetara.

5. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s lica izgleda ovako: na aversu zlatnika nalaze se motivi sa plenarija od slonovače iz XI. stoljeća nepoznatog majstora, a koji se spominje u najstarijem inventaru Zagrebačke katedrale. Na aversu zlatnika nalaze se dva kružna motiva jedan ispod drugoga od kojih gornji detalj s plenarija, a predstavlja inicijale na grćkim slovima Isusa Krista Spasitelja (I-Jezus H-Hristor S-soter) s centralno položenim križem koji izlazi iz slova H. Motiv je uokviren lisnim vjenčićem. U donjem kružnom motivu nalazi se najstariji grb grada Zagreba s tri kule od koje je centralna najviša i s južnim vratima na zidinama ispod centralne kule. Pored lijeve kule nalazi se zrakasta zvijezda, a pored desne polumjesec okrenut prema gore. Lijevo i desno od kružnih formi nalaze se glavice anđela (motivi sa srebrenog okvlra plenarija). Uz rub oboda kružno je položen tekst "1094-1984. Zagrebačka biskupija grad Zagreb" pri čemu su brojke od Biskupije odvojene križićima a grad Zagreb zvjezdicama.

6. Prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna s nalićja izgleda ovako: centralno je položena vizura zagrebačke stare katedrale posvećena Sv. Stjepanu Kralju i Uznesenju Marijinom. Katedrala je prikazana s nadbiskupskim dvorom (pogled s jugoistočne strane) a prikaz je rađen po ugledu na litografiju J. Huhna, a koja uprizoruje katedralu iz vremena prije potresa oko 1860. godine. Vizuru katedrale uokviruje tekst "Republika Hrvatska" koji razdvaja drtavni grb centralno položen na krovište katedrale. Lijevo od grba Republike Hrvatske u neposrednoj blizini podnožja slova "LIK" položen je krug u kojem je centriran rimski broj dva s točkom desno od podnožja brojke i koji označuje drugo izdanje. Ispod katedrale položena je oznaka nominale "500" a ispod brojke je naziv novčane jedinice "KUNA".

7. Obod prigodnog zlatnog kovanog novca od 500 kuna je nazupčan.

8. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna bit će izrađen od srebra finoće 999/1000 u tehnici kovanja kovnički sjaj i imat će težinu od 20 grama i promjer 38 milimetrra i u količini od 1.000 komada.

9. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s lica izgleda ovako: na aversu se nalazi prikaz južnog portala crkve Sv. Marka u Zagrebu, gledano sa trga ispred crkve Portal je građen 1400. godine u gotskom stilu s odlikama klesarske radionice praških majstora Parlera. U portalu su tri reda: kipovi Krista, Blažene Djevice Marije Sv. Marka i 12 apostola. Portal se uzdiže od donjeg ruba od kojeg se odvaja mali križ, prema gornjem dijelu prigodnog srebrenog kovanog novca, a vrh mu završava ispod kružno izvedenog i centriranog natpisa grad Zagreb koji se nastavlja do donjeg ruba portala lijevo s jedanaest rupica a desno s deset rupica. Od postolja portala a iznad natpisa grad Zagreb centriran je kružno izveden natpis Zagrebaćka biskupija 1904-1994. Godine su odijeljene od teksta kružnim motivom, a brojke su odvojene križićem ispod samog portala.

10. Prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna s naličja izgleda ovako: centralno položeni motiv je crkva Sv Marka u Zagrebu građena 1261. godine u gotskom stilu koja je u jednoj od obnova u razdoblju od 1872. do 1882. godine poprimila odlike neogotičkog stila, da bi vizuru koja je izvedena na aversu poprimila nakon posljednje restauracije koja je potrajala do 1937. godine. Desni vidljivi zvonik na aversu dovršen je 1725. godine. Na krovištu su uočljiva dva grba, lijevo je grb "Trojedne kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije", a desno je grb grada Zagreba. Centralno položeni uz rub oboda je tekst " Republika Hzvatska" koji je iznad krovišta razdvojen državnim grbom. Ispod crkve Sv Marka lijevo od grba Republike Hrvatske u neposrednoj blizi podnožja slova "LIK" položen je krug u kojem je centriran rimski broj dva s točkom desno od podnožja brojke i koji označuje drugo izdanje. Ispod portala nalazi.se oznaka nominale "200" a ispod nominale nalazi se oznaka novčane jedinice "KUNA".

11. Obod prigodnog srebrenog kovanog novca od 200 kuna je nazupčan.

12. Prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna bit će izrađen od srebra finoće 999/1000 u tehnici kovanja kovnički sjaj i imat će težinu od 15 grama i promjer 38 milimetara i u količini od 1.000 komada.

13. Prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna s lica izgleda ovako: prikazuje ciborij iz crkve Sv. Blaža u Zagrebu, a kojeg je izveo poznati hrvatski skulptor i medaljer Ivo Kerdić. Cibori je rađen po uzoru na ciborije starohrvatskih crkeva iz IX-XI stolječa. Ciborij leži na četiri mramorna stupa s romaničkim kapitelima i završava piramidom. Ispod vijenca od pletera su reljefi s uklesanim likovima svetaca iz hrvatske crkvene povijesti. Na prednjoj strani s koje je prikazan ciborij su likovi Sv. Čirila i Metoda: Ispod ciborija je tabernakul s vratima na kojima su simboli euharistije. Na tabernakulu je raspelo. Lijevo i desno od ciborija, a u razini podnožja raspela naznačene su godine 1094. i 1994. Ciborij okružuje uz rub prigodnog srebrenog kovanog novca tekst Zagrebačka biskupija grad Zagreb, međusobno odvojen točkastom formom.

14. Prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna s naličja izgleda ovako: dominira motiv crkve Sv. Blaža u Zagrebu (pogled sa križanja Deželićeva prilaza i Primorske ulice) djelo arhitekta Viktora Kovačića. Središnji dio građevine ima vidljivu kupolu čistih geometrijskih oblika. Od podnožja crkve s lijeva na desno kružno je položen tekst "Republika Hrvatska" odvojen državnim grbom centralno položenim iznad kupole crkve. Lijevo od grba Republike Hrvatske u neposrednoj blizini podnožja slova "LIK" položen je krug u kojem je centriran rimski broj dva s točkom desno od podnožja brojke i koji označava drugo izdanje. U podnožju crkve nalazi se oznaka nominale "100", a ispod oznake nominale nalazi se oznaka novčane jedinice "KUNA".

15. Obod prigodnog srebrenog kovanog novca od 100 kuna je nazupčan.

16. Prigodni kovani novac iz točke 1. ove Odluke prodavat će se u kompletu i pojedinačno po slijedećim cijenama:

1. komplet prigodnog zlatnog kovanog novca od 500 kuna i srebrenog kovanog novca od 200 i 100 kuna po cijeni od 960 kuna;

2. prigodni zlatni kovani novac od 500 kuna po cijeni od 650 kuna;

3. prigodni srebreni kovani novac od 200 kuna po cijeni od 260 kuna;

4. prigodni srebreni kovani novac od 100 kuna po cijeni od 130 kuna.

17. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac pustit će se u prodaju 2. prosinca 1994. godine.

18. Prigodni zlatni i srebreni kovani novac Narodna banka Hrvatske prodavat će isključivo putem Zagrebačke banke d.d. Zagreb.

19. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O.br. 278/94.

Zagreb, 21. studenoga 1994.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.