Ispravak Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti

NN 86/1994 (29.11.1994.), Ispravak Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti

OBJAVE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđena je pogreška u Zakonu o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti koji je objavljen u "Narodnim novinama", broj 74 od 18. listopada 1994., te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA I O PLAĆAMA NOSITELJA PRAVOSUDNIH DUŽNOSTI

U članku 166. pod rednim brojem 6. treba stajati alineja: "- savjetnik u stručnim službama Sabora".

Klasa: 023-01/94-01/07

Zagreb, 28. studenoga 1994.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Mihovil Klapšić dipl. iur, v. r.