Pravilnik o izmjenama i dopunama PraviInika o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršiteIji na posIovima ovlaštene sIužbene osobe Ministarstva unutarnjih poslova

NN 88/1994 (5.12.1994.), Pravilnik o izmjenama i dopunama PraviInika o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršiteIji na posIovima ovlaštene sIužbene osobe Ministarstva unutarnjih poslova

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 49. stavka 3. Zakona o unutarnjim poslovima ("Narodne novine", broj 29/91 - pročišćeni tekst, 73/91, 19/92 i 33/92), a u svezi sa člankom 16. stavkom 1. točkom 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 58/93.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama PraviInika o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršiteIji na posIovima ovlaštene sIužbene osobe Ministarstva unutarnjih poslova

Članak 1.

Naziv Pravilnika o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršitelji na poslovima ovlaštene službene osobe Ministarstva unutarnjih poslova ("Narodne novine" broj 8/93.) mijenja se i glasi: "Pravilnik o psihičkim, fizičkim i zdravstvenim sposobnostima koje moraju ispunjavati izvršitelji na poslovima ovlaštetle službene osobe i vatrogasci u Ministarstvu unutarnjih poslova"

Članak 2.

U članku 1. u stavku 1. iza točke 4 dodaju se nove točke 5., 6. i 7. koje glase:

5. kandidati za zasnivanje radnog odnosa na poslovima vatrogasca

6. kandidati za školovanje za rad na poslovima vatrogasca - radnici na poslovima vatrogasca"

Članak 3.

U elanku 2. ispred riječi "pripadnici pričuvnog sastava policije 5 godina" dodaje se oznaka točke "D1)".

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi: " Rok sistematskog pregleda za vatrogasce je 3 godine".

Članak 4.

U članku 3 iza riječi "osoba" dodaju se riječi "ili vatrogasaca".

Članak 5.

U članku 4. u stavku 1. iza riječi "točka 3.", riječ "i" se briše i dodaje se zarez, a iza broja "4." dodaju se riječi "i 7.".

Članak 6.

U članku 5. iza riječi "točka 3." riječ "i" se briše i dodaje se zarez, iza broja "4." dodaju se riječi "i 7." a iza riječi "osobe" briše se točka i dodaju riječi "odnosno vatrogasca".

Članak 7.

U članku 6. u stavku 2 iza riječi.točka 3." riječ "i" se briše i dodaje se zarez, a iza broja "4 " dodaju se riječi "i 7., stomatološki i".

Članak 8.

U članku 9. u stavku 1. iza riječi "točka 1." riječ "i" se briše i dodaje se zarez, a iz.a broja "2." dodaje se zarez i riječi "5.i 6.".

Članak 9.

U članku 10. iza riječi "osobe" dodaju se riječi "ili vatrogasca".

Članak 10.

U članku 11. u stavku 1 iza riječi "točka 3." riječ "i" se briše i dodaje se zarez, iza broja "4." dodaju se riječi "i 7." a u alineji 3. iza riječi "osobu" briše se točka i dodaju riječi "ili vatrogasca".

U stavku 2. iza riječi "osobe" dodaju se riječi "ili vatrogasca".

Članak 11.

U članku 12. iza riječi "osobe" dodaju se riječi "ili vatrogasca".

Članak 12.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi: "Posebna evidencija se vodi u obliku kartoteke koju čine kartoni s podacima navedenim u članku 6. ovoga Pravilnika".

Članak 13.

Prilog 1. "Kategorije poslova ovlaštenih službenih osoba u Ministarstvu unutarnjih poslova obzirom na pretpostavljene psihofizičke uvjete" mijenja se i glasi:

PRILOG 1.

KATEGORIJE POSLOVA OVLAŠTENIH SLUŽBENIH OSOBA I POSLOVI VATROGASCA U MINISTARSTVU UNUTARNJIH POSLOVA OBZIROM NA PRETPOSTAVLJENE PSIHOFIZIČKE ZAHTJEVE:

A) specijalna policija

B) protidiverzijska zaštita

C) kriminalistička- tehnika

D) policija - srednja stručna sprema

D1) pripadnici pričuvnog sastava policije

E) policija - viša i visoka stručna sprema F) SZUP neposredno operativni poslovi

G) ostala radna mjesta OSO

H) vatrogasci

ZAHTJEVI :

- uredna funkcija gomjih, donjih ekstremiteta i kralježnice

- uredna funkcija kardiovaskulamog sustava

- uredna funkcija respicatomih organa

- uredan vid i sluh

LEGENDA:

oznaka ( - ) predstavlja kontraindikaciju za obavljanje određene kategorije poslova oznaka ( + ) označava mogućnost obavljanja određenih poslova unatoč medicinskoj indikaciji (osim kod kriterija psiholoških nalaza)

TOČKA POPISA BOLESTI      A    B    C    D    D1   E    F    G    H
Tjelesni status

1.   izražena astenična ili adipozna
            konstitucija  -    -    -    -    -    -    -    +    -
2.   visina minimalno 170 cm, za ženske
    osobe 160 cm          -    -    -    -    -    -    -    +    +
3.   težina minimalno 60 kg, za ženske osobe
    i plaznike srednje škole 50 kg -    -    -    -    -    -    -    +    +
4.   obim, grudnog koša minimalno 80 cm (za
    muškarce            -    -    -    -    -    -    -    +    -

    Respiratorni sustav
5.   aktivna tuberkuloza   pluća  -    -    -    -    -    -    -    -    -
6.   inaktivna tuberkuloza pluća bez
    funkcionalnih posljedica    -    -    -    -    +    +    +    +    -
7.   aktivna tuberkuloza drugih
    organa             -    -    -    -    -    -    -    -    -
8.   astma              -    -    -    -    -    -    -    +    -
9.   respiratorna insuficijencija (bez obzira na
    etiologiju           -    -    -    -    -    -    -    -    -

Kardiovaskularni sustav
10.   reumatska groznica sa ili bez oštećenja
    srca              -    -    -    -    -    -    -    -    -
11.   sve prirodene i stečene mane
    kardiovaskularnog sustava    -    -    -    -    -    -    -    -    -
12.   kronično reumatsko oboljenje srca
                    -    -    -    -    -    -    -    -    -
13.   koronarna bolest i ishemična stanja
    aktuelna ili preboljena     -    -    -    -    -    -    -    -    -
14.   ostala kronična oboljenja srčanih
    struktura kao i miokarda    -    -    -    -    -    -    -    -    -
15.   manifestna arterijska hipertenzija
                    -    -    -    -    -    -    -    -    -
16.   blaga oscilatorna hipertenzija (bez medik.
    terapije.            -    -    -    -    +    +    +    +    -
17.   periferna arterijska insuflcijencija
    okrajina            -    -    -    -    -    -    -    -    -
18.   varikoziteti doljnih okrajina bez izraženih
    varikoznih čvorića       -    -    -    -    +    +    +    +    -
19.   izraziti varikoziteti donjih okrajina sa
    znakovima insuficijencije perifernih vena.
    postflebitički sindrom     -    -    -    -    -    -    -    -    -
20.   recidivirajući tromborebitis,
    flebotromboza          -    -    -    -    -    -    -    -    -
21.   izražena hipotonija sa prisutnim
    smetnjama            -    -    -    -    -    -    -    -    -
22.   poremećaji ritma srca i smetnje
    rovođenja            -    -    -    -    -    -    -    -    -
23.   hemoroidalna bolest težegg stupnja
                    -    -    -    -    -    -    -    -    -
24.   sve vaskularne anomalije koje
    svojom             -    -    -    -    -    -    -    -    -
    veličinom i lokalizacijom
    ograničavaju          -    -    -    -    -    -    -    -    -
    punu fzičku aktivnost
    Okulistika
25.   Konične alergijske bolesti (i gnojne)  
                    -    -    -    -    -    +    +    +    -
    upale spojnice         -    -    -    -    -    -    -    -    -
26.   duboke upale rožnice,
    zamućenja rožnice        -    -    -    -    -    -    -    -    -
27.   upale šarenice i žilnice        -    -    -    -    -    -    -    -    -
28.   katarkata            -    -    -    -    -    -    -    -    -
29.   afakija, pseudofakija      -    -    -    -    -    -    -    -    -
30.   hlaukom -            -    -    -    -    +    +    +    -
31.   bolesti vidnog živca (bez obzira na
                    -    -    -    -    -    -    -    -    -
    etiologiju
32.   bolesti mrežnice (bez obzira na
                    -    -    -    -    -    -    -    -    -
    etiologiju) sa funkcionalnim
    poremećajima
33.   ambliopija oba oka       -    -    -    -    -    -    -    -    -
34.   ambliopija jednog oka      -    -    -    -    -    -    -    -    -
35.   refrakcijske anomalije
    (min. visus jednog
    oka bez korekcije 1, drugog oka bez
    korekcije min. 0,7;
    sa korekcijom min. 0,9 -    -    -    -    -    -    -    -    -
36.   refrakcijske anomalije (min.visus oba-
                    -    -    -    -    -    +    +    +    -
    oka bez korekcije 0,7; sa korekcijom na
    jednom oku 1,na drugom oku sa
    korekcijom min. 0,9
37.   refrakcijske anomalije
    (sa korekcijom na        -    +    +    +    +    +    +    +    -
    jednom oku visus 1, na drugom oku sa
    korekcijom min. visus 0,7
38.   poremećaj bulbomotora sa
    očuvanim            -    -    -    -    -    +    +    +    -
    rostornim vidom i vidnim poljem
39.   poremećaji bulbomotora
    bez prostornog     -    -    -    -    -    -    -    +    -
    vida
40.   anomalije osjeta za boje
    (protanomalija         -    -    -    -    -    -    -    +    +
    manje od 0,5 i deuteroanomalija više od
    5,0 anomaloskopskih vrijednosti
41.   stanje nakon ozljeda, operativnih
    zahvata         -    -    +    -    -    -    +    +    -
    ili drugih anomalija koje uzrokuju
    funkcionalna ili estetska oštećenja
    Otorinolaringologija
42.   kronične alergijske i
    gnojne upale nosa        -    -    -    -    +    +    +    -    -
43.   ozena              -    -    -    -    -    -    -    -    -
44.   polipoza nosnih šupljina, veće
    devijacije           -    -    +    -    -    +    +    +    -
    septuma i veće hipertrofije
    konba (sa            -    -    -    -    -    -    -    -    -
    funkcionalnim poremećajima   -    -    -    -    -    -    -    -    -
45.   kronični nosni sinusitisi    -    -    -    -    -    -    -    -    -
46.   kronične upale srednjeg uha sa
                    -    -    -    -    -    -    -    -    -
    erforacijom ili bez nje, mastoiditisi
                    -    -    -    -    -    -    -    -    -
47.   težeg kronične upale ždrijela  -    -    +    -    -    +    +    +    -
48.   teške i kronične angine ili jače
    hipertrofije          -    -    -    -    -    -    -    -    -
    tonzila-do eventualne sanacije ; teži
    poremećaji i smetnje govora
49.   blaži poremećaji i smetnje govora
                    -    -    -    -    -    -    -    -    +
50.   kronični laringitisi (bez obzira na
                    -    -    +    -    -    +    +    +    -
    etiologiju i polipoze
51.   laringo-faringijska
    ezofagijska suženja       -    -    -    -    -    -    -    -    -
    (bez obzira na etiologiju) sa
    funkcionalnim poremećajima i tegobama
52.   afekcije labirinta           -    -    -    -    -    -    -    -    -
53.   veći skotomi u sluhu
    najednom ili oba            -    -    +    -    -    +    +    +    -
    uha (više od 30 dcbl. kroz čitavu
    frekvenciju) i ostale zamjedbene i
    provodne nagluhosti
54.   veći sipotomi u sluhu najednom
    ili oba             -    -    -    -    -    -    -    -    -
    uha (više od 50 dcbl kroz čitavu
    frekvenciju) i ostale zamjedbene i
    provodne nagluhosti
55.   stanje poslije trauma,
    operativnih zahvata       -    -    +    -    -    -    -    +    -
    ili druge anomalije koje uzrokuju
    funkcionalne ili estetske defekte
56.   Patološka stanka štitnjače       -    -    -    -    -    -    -    -    -
57.   paraliza mekog nepca      -    -    -    -    -    -    -    -    -
    Usna šupljina
58.   konični gingivitis težeg stupnja    -    -    -    -    -    -    -    -    -
59.   paradentoza težeg stupnja        -    -    +    -    -    -    -    +    -
60.   dentofacijalne anomalije
    bez poremećaja         -    -    -    -    -    -    -    +    +
    funkcija
61.   defektno-manjkavo
    zubalo sa gubitkom       -    -    -    -    -    -    -    -    +
    više od 5 zubi u nizu ili ukupno 10 zubi
62.   kariozno zubalo sa predvidivim
    gubitkom            -    -    -    -    -    -    -    -    +
    kao gore
63.   gubitak (nenadomješten)
    prednjih zubiju         -    -    -    -    -    -    -    -    +
    gornje ili donje čeljusti sa očitim
    estetskim defektom
64.   sve parcijalne i totalne proteze    -    -    -    -    -    -    -    +    +
    Gastrointestinalni sustav
65.   varikoziteti donje trećine jednjaka   -    -    -    -    -    -    -    -    -
66.   teži refluks ezofagitis     -    -    -    -    -    -    -    -    -
67.   aktivni peptički ulkus želuca ili    -    -    -    -    -    -    -    -    -
    dvanaesnika           -    -    -    -    -    -    -    -    -
68.   stanje nakon resekcije želuca  -    -    -    -    -    -    -    -    -
69.   kronični aktivni hepatitis B i C    -    -    -    -    -    -    -    -    -
70.   kronični aktivni hepatitis druge
    etiologije           -    -    -    -    -    -    -    -    -
71.   ciroza jetre sa
    ortalnom hipertenzijom     -    -    -    -    -    -    -    -    -
72.   hemohromatoza; Vilsonova bolest -    -    -    -    -    -    -    -    -
73.   veće ciste jetre            -    -    -    -    -    -    -    -    -
74.   ciste pankreasa         -    -    -    -    -    -    -    -    -
75.   akutni ili kinnični pankreatitis    -    -    -    -    -    -    -    -    -
76.   malapsopcioni sindrom; sprue  -    -    -    -    -    -    -    -    -
77.   upalne bolesti tankog ili debelog
    crijeva             -    -    -    -    -    -    -    -    -
    (ulcerozni kolitis i morbus crohn)
78.   sve vrste vanjskih hernija       -    -    -    -    -    -    -    -    -
79.   hijatus hernija klizna manja  -    -    +    -    -    -    -    +    -
80.   bilijarna kalkuloza       -    -    -    -    -    -    -    -    -
81.   upale i opstrukcije žučnih utova    -    -    -    -    -    -    -    -    -
82.   analne i perianalne fistule       -    -    -    -    -    -    -    -    -
83.   stanje nakon biliodigestivnih
    anastomoza           -    -    -    -    -    -    -    -    -
84.   sva stanja nakon kirurških zahvata
    koja              -    -    -    -    -    -    -    -    -
    smanjuju funkcionalnu sposobnost organizma
85.   kronična alkalna fisura
    i prolapsi anorektuma      -    -    -    -    -    -    -    -    -
    Urogenitalni sustav       -    -    -    -    -    -    -    -    -
86.   prirođene i stečene anomalije  -    -    -    -    -    -    -    +    +
    urogenitalnog sustava bez poremećaja
    funkcija                -    -    -    -    -    -    -    -    -
87.   upalna oboljenja uropetsko sustava   -    -    -    -    -    -    -    -    -
88.   kalkuloza urinarnog sustava,  -    -    -    -    -    -    -    -    -
89.   kriptorhizmus (jedostrano)       -    -    -    -    -    -    -    +    +
    Ginekologija          -    -    -    -    -    -    -    -    -
90.   kronične upale, mastopathije, ako    -    -    -    -    -    -    -    -    -
    izazivaju teškoće i neoplazme dojke
91.   sve ostale benigne
    neoplazme genitalnog      -    -    -    -    -    -    -    -    -
    sistema ako izazivaju funkcionalne
    teškoće             -    -    -    -    -    -    -    -    -
92.   sve maligne neoplaznle
    g. o. bez obzira na       -    -    -    -    -    -    -    -    -
    stadij             -    -    -    -    -    -    -    -    -
93.   sve akutne i kronične upale uterusa i adneksa koje prave veće
    tegobe i smetnje            -    -    -    -    -    -    -    -    -
    Psihijatrija          -    -    -    -    -    -    -    -    -
94.   kronični moždani sindrom        -    -    -    -    -    -    -    -    -
95.   endogene ili funkcionalne psihoze    -    -    -    -    -    -    -    -    -
    manifestne ili u remisiji        -    -    -    -    -    -    -    -    -
96.   aranoidna stanja            -    -    -    -    -    -    -    -    -
97.   reaktivna stanja - učestala       -    -    -    -    -    -    -    -    -
98.   alkoholizam i narkomanija        -    -    -    -    -    -    -    -    -
99.   sklonost stanjima panike        -    -    -    -    -    -    -    -    -
100.  pokušaj suicida         -    -    -    -    -    -    -    -    -
101.  duševna zaostalost       -    -    -    -    -    -    -    -    -
102.  neuroze s jače izraženim smetnjama   -    -    -    -    -    -    -    -    -
103.  emocionalna nezrelost      -    -    -    -    -    -    -    -    -
104.  psihopatija i border line        -    -    -    -    -    -    -    -    -
105.  seksualne devijacie       -    -    -    -    -    -    -    -    -
    Kriteriji za psihologijsku obradu *   -    -    -    -    -    -    -    -    -
106.  opća intelektualna
    razvijenost mjerena       +            +    +        
    testom koji obavezno ekplorira
    spacijalni
    perceptivni i numerički faktor
    (min.-1 SD za min.-1.5 kategorije A i D
    SD za kategoriju D1 )
107.  opća intelektualna razvijenost mjerena                 +    +    +
    testom koji obavezno eksplorira verbalni
    faktor i faktor logičkog rezoniranja
    (min.- 1 SD)
108.  perceptivni faktor (min. 0 SD)     +    +                
109.  spacijalni faktor (min. 0SD za kategoriju    +    +                        +
    B i C odnosno min.- 1.5 SD za
    kategoriju H  )                            
110.  mehanički faktor (min. 0 SD)      +                    
111.  okulomotorna koordinacija u skladu s  +                    
    normama instrumenta
112.  poremećaj ličnosti izvan kriterija
    normalne populacije upotrebljavaju se
    kao indikator za psihijatrijsku obradu
113.  *oznaka (+) predstavlja oznaku metode odnosno faktora koji se eksplorira kod
    određene kategorije poslova   -    -    -    -    -    -    -    -    -
    Neurologija
114.  heredodegenerativna oboljenja
    živčanog i           -    -    -    -    -    -    -    -    -
    mišičnog sistema
115.  centralni (sparistički) piramidni
    periferni
    (mlohavi) kao i
    diseminirani sindrom  -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
    bez obzira na etiulogiju                            
116.  verifcirana epilepsija, katalepsija i  -    -    -    -    -    -    -    -    -
    narkolepsija          -    -    -    -    -    -    -    -    -
117.  E E G paroksizmalno, disritmički ili  -    -    -    -    +    +    +    -    -
    fokalno promjenjen nalaz
118.  migrena             -    -    -    -    +    +    +    -    -
119.  tumori perifernog i
    centralnog živčanog       -    -    -    -    -    -    -    -    -
    sistema             -    -    -    -    -    -    -    -    -
120.  cerebralna i spinalna vaskulana -    -    -    -    -    -    -    -    -
    oboljenja-incidenti aktuelni
    ili preboljeli         -    -    -    -    -    -    -    -    -
    sa i bez ispada bez obzira na etiologiju
    (vaskularne malformacije
    krvarenja,           -    -    -    -    -    -    -    -    -
    embolija, ishemije, anoksije, venozne
    cerebralne tromboze velikih   -    -    -    -    -    -    -    -    -
    ektrakranijalninih arterija na vratu                          
121.  upalni intrakranijalni proceci s    -    -    -    -    -    -    -    -    -
    posljedicama (meningoencefalitis,    -    -    -    -    -    -    -    -    -
    encefalitis, apsces, empiem   -    -    -    -    -    -    -    -    -
122.  luetična oboljenja centralnog
    živčanog        -    -    -    -    -    -    -    -    -    -
    sistema (cerebrovaskularni lues,
    tabes              -    -    -    -    -    -    -    -    -
    dorsalis, ropresivna araliza      -    -    -    -    -    -    -    -    -
123.  postraumatska encefalopatija i -    -    -    -    -    -    -    -    -
    mijelopatija          -    -    -    -    -    -    -    -    -
    Dermatologija          -    -    -    -    -    -    -    -    -
124.  psorijaza,(generalizirana pustulozna)- -    -    -    -    -    -    -    -
    ekcemi težeg i zglobnog oblika
125.  psorijaza i ekcemi lakšeg oblika,
    bez               -    -    -    -    -    -    -    -    -
    komplikacija          -    -    -    -    -    -    -    -    -
126.  sklerodermija          -    -    -    -    -    -    -    -    -
127.  kronična upalna
    oboljenja kože i kronična        -    -    -    -    -    -    -    +    -
    furunkuloza           -    -    -    -    -    -    -    -    -
128.  jako izražena diseboreja osobito lica  -    -    -    -    -    -    -    +    -
    kozmetski ili leđa koje se teško liječi
129.  sve piodernkije i teža
    kronična gljivčna            -    -    -    -    -    -    -    -    -
    oboljenja            -    -    -    -    -    -    -    -    -
130.  sve tetoaže podlaktice i ostale veće  -    -    -    -    -    -    -    -    +
    tetoaže
131.  veće pigmentne izrasline i
    brazgotine na          -    -    -    -    -    -    -    +    +
    uočljivim mjestima
    Endokrini sustav i metabolizam
132.  manifestna šećerna bolest        -    -    -    -    -    -    -    -    -
133.  blaga šećerna bolest (bez        -    -    -    -    -    -    +    +    -
    medikamentozne terapije     -    -    -    -    -    -    -    -    -
134.  giht i ekvivalenti           -    -    -    -    -    -    -    -    -
135.  hiper i hipofunkcije štinjače
    i hipofze                -    -    -    -    -    -    -    -    -
136.  sve bolesti u vezi s disfunkcijom    -    -    -    -    -    -    -    -    -
    su rarenalno sistema i s olnib hormona
    Nalaz krvi i krvotvornih organa -    -    -    -    -    -    -    -    -
137.  kongen. anemije         -    -    -    -    -    -    -    -    -
138.  izrazite i dugotrajne anemije  -    -    -    -    -    -    -    -    -
139.  ostala verificirana
    bemopoetska oboljenja      -    -    -    -    -    -    -    -    -
    i bolesti koagulacije
140.  HIV - pozitivan nalaz seruma  -    -    -    -    -    -    -    -    -
    Ortopedija
141.  urođene ili
    stečene deformacije prsnog   +    +    +    +    +    +    +    +    +
    koša pectus carinatum, pectus excavatum
    i dr. lakšeg stupnja
142.  skolioze lakše stupnja do 25  -    +    +    +    +    +    +    +    +
143.  kifoze lakše stupnja do 40       -    +    +    +    +    +    +    +    +
144.  lordoze lakšeg stupnja     -    +    +    +    +    +    +    +    +
145.  spondilolisteza vera prvog stupnja   -    +    +    -    -    +    +    +    -
146.  spina bifida bez smetnji        +    +    +    +    +    +    +    +    +
147.  nedostatak palca jedne ruke ili noge  -    -    -    -    -    -    +    -    -
148.  nedostatak kažiprsta jedne ruke -    -    -    -    -    -    +    -    -
149.  nedostatak jednog ili
    dva prsta na nozi uz      -    -    -    -    -    -    +    -    -
    smetnju funkcije stopala        -    -    -    -    -    -    -    -    -
150.  izražen halux valhus      -    +    -    -    -    +    -    -    -
151.  pedes plani, pedes
    transversoplani (IV       -    -    -    -    -    -    -    +    -
    stupanj ),kad otežavaju hod
    ili rigidna stopala
152.  ozljeda meniskusa
    koljena i operativno      -    -    -    -    -    -    -    +    -
    odstranjen meniskus uz
    nestabilnost koljena      -    -    -    -    -    -    -    -    -
153.  ruptura ligamenata koljena i ostalih zglobova
    donjih okrajina, te ramena       -    -    -    -    -    -    -    +    -
154.  degenerativna oboljenja
    intervertebralnog            -    +    +    -    -    +    +    +    -
    diska s RTG utvrđenim
    promjenama (bez
    izraženih funkcionalnih smetnji
155.  prijelazni kalježak s mikodiskom i artikulacijomjednog ili oba
    poprečna nastavka        -    -    -    -    -    -    -    +    -

Članak 13.

Prilog 3."Sistematski pregled" briše se.

Članak 14.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj: 511-01-62-31266/1-94

Zagreb, 6. listopada 1994.

Ministar unutarnjih poslova

Ivan Jarnjak, v. r.