Uredba o položajnim dodacima određenih državnih službenika

NN 90/1994 (9.12.1994.), Uredba o položajnim dodacima određenih državnih službenika

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 150. Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti (Narodne novine, broj 74/94) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. prosinca 1994. donijela

UREDBU

O POLOŽAJNIM DODACIMA ODREĐENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Članak 1.

Državnim službenicima koji rade na poslovima pomoćnika ministra i tajnika ministarstva određuje se pravo na položajni dodatak u iznosu od 20%

Članak 2.

Ova Uredba primjenjivat će se od 1. listopada 1994 godine.

Članak 3.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u Narodnim novinama.

Klasa: 120-02/94-01/14

Urbroj: 5030109-94-5

Zagreb, 5. prosinca 1994

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.