Odluka o imenovanju državnog odvjetnika Republike Hrvatske

NN 92/1994 (14.12.1994.), Odluka o imenovanju državnog odvjetnika Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 80. Ustava Republike Hrvatske i članka 26. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu ("Narodne novine", br. 34/89. - pročišćeni tekst, 16/90., 41/90., 14/91., 66/91., 22/92., 39/92. i 58/93.), a u svezi s člankom 42. Zakona o Državnom sudbenom vijeću ("Narodne novine", br. 58/93 ), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 29. studenoga 1994., donio je

ODLUKU

O IMENOVANJU DRŽAVNOG ODVJETNIKA REPUBLIKE HRVATSKE

Za državnog odvjetnika Republike Hrvatske imenuje se MARIJAN HRANJSKI.

Klasa: 712-02/94-01/93

Zagreb, 29. studenoga 1994.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.