Odluka o postavljanju veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Italiji, i izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici San Marino, sa sjedištem u Rimu.

NN 94/1994 (22.12.1994.), Odluka o postavljanju veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Italiji, i izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici San Marino, sa sjedištem u Rimu.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" br. 53/91) donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI ITALIJI, I IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI SAN MARINO, SA SJEDIŠTEM U RIMU.

kojom postavljam dr. DAVORINA RUDOLFA veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Italiji, i za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici San Marino, sa sjedištem u Rimu.

Broj: PA 5-80/1-94

Zagreb, 13 prosinca 1994.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v r.