Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste

NN 96/1994 (29.12.1994.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranja križanja željezničke pruge i ceste

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I VEZA

Na temelju članka 49. stavak 3, članka 55. stavak 2, članka 56. stavak 3. Zakona o sigurnosti u željezničkom prometu ("Narodne novine", br. 77/92) ministar pomorstva, prometa i veza donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O KRITERIJIMA, POSTUPKU, NAČINU UTVRĐIVANJA I OSIGURANJA KRIŽANJA ŽELJEZNIČKE PRUGE I CESTE

Članak 1.

U Pravilniku o kriterijima, postupku, načinu utvrđivanja i osiguranje križanja željezničke pruge i ceste ("Narodne novine", br. 32/94), članak 23. briše se.

Članak 2.

U članku 24. stavak 1. riječi "šest mjeseci" zamjenjuju se riječima: "dvije godine", a stavak 2. briše se.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 011-01/94-02/82

Urbroj: 530-01-94-1

Zagreb, 19. prosinca 1994.

Ministar pomorstva, prometa i veza

Ivica Mudrinić, dipl. ing. v. r.