Zakon o izmjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti

NN 7/1995 (30.1.1995.), Zakon o izmjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Odluku

o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti

Članak 1.

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plačama nositelja pravosudnih dužnosti, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 27. siječnja 1995. godine.

Broj: 95-229/1

Zagreb, 30. siječnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

o izmjeni Zakona o državnim službenicima i namještenicima i o plaćama nositelja pravosudnih dužnosti

Članak 1.

U Zakonu o državnim službenicima i namještenicima i o plačama nositelja pravosudnih dužnosti ("Narodne novine", br. 74/94.) u članku 149. stavku 3. riječi: "Zastupnički dom", zamjenjuju se riječima: "Nadležno radno tijelo Zastupničkog doma Sabora".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

Klasa 023-01/94-01/07

Zagreb, 27. siječnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.