Zakon o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

NN 9/1995 (10.2.1995.), Zakon o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Odluku

o proglašenju Zakona o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

Proglašavam Zakon o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća, koji je Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske donio na sjednici 31. siječnja 1995. godine.

Broj: 95-291/1

Zagreb, 6. veljače 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r


ZAKON

o dopuni Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća

Članak 1.

U Zakonu o pretvorbi društvenih poduzeća ("Narodne novine", br. 19/91., 83/92., 94/93. i 2/94.) u članku 31. stavku 2. u posljednjoj alineji iza riječi: "poginulog" dodaju se riječi: "odnosno zatočenog ili nestalog".

U stavku 3. iza riječi: "poginulog" dodaju se riječi: "odnosno zatočenog ili nestalog".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 305-01/94-01/02

Zagreb, 31. siječnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.