Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Porugal, za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cabo Verde

NN 17/1995 (10.3.1995.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Porugal, za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cabo Verde

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91) donosim

Odluku

o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Porugal, za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cabo Verde

kojom postavljam dr. MARKA ŽAJU izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Portugal za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Cabo Verde, sa sjedištem u Lisabonu.

Broj: 95-429/1

Zagreb, 1. ožujka 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.