Odluku o pripajanju Arhiva Instituta za suvremenu povijest Hrvatskom državnom arhivu

NN 22/1995 (31.3.1995.), Odluku o pripajanju Arhiva Instituta za suvremenu povijest Hrvatskom državnom arhivu

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 4. Zakona o postupku imenovanja ravnatelja arhiva i o sastavu Hrvatskog arhivskog vijeća ("Narodne novine", broj 96/93) Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. ožujka 1995. godine, donijela

Odluku

o pripajanju Arhiva Instituta za suvremenu povijest Hrvatskom državnom arhivu

I.

Arhiv Instituta za suvremenu povijest pripaja se Hrvatskom državnom arhivu.

II.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Hrvatskom državnom arhivu predaje se na čuvanje, obradu i zaštitu, u smislu Zakona o zaštiti arhivske građe i arhivima ("Narodne novine", br. 25/78 i 47/86), zbirka arhivske građe Arhiva Istituta za suvremenu povijest i postaje sastavnim dijelom njegovog arhivskog fundusa.

III.

Danom stupanja na snagu ove Odluke Hrvatski državni arhiv preuzima prava i obveze, sredstva i opremu Arhiva Instituta za suvremenu povijest, te će nastaviti korištenje radnog i spremišnog prostora u Opatičkoj 10 u Zagrebu do osiguranja drugog odgovarajućeg prostora. Hrvatski državni arhiv srazmjerno će učestvovati u podmirivanju troškova korištenja toga prostora.

IV.

Hrvatski državni arhiv preuzima stručne arhivske radnike koji su danom stupanja na snagu ove Odluke zatečeni u radnom odnosu na poslovima Arhiva Instituta za suvremenu povijest.

V.

Hrvatski državni arhiv uskladit će svoje poslovanje i akte s ovom Odlukom u roku 30 dana od dana njena stupanja na snagu.

VI.

Za provođenje ove Odluke ovlašćuju se direktor Instituta za suvremenu povijest i ravnatelj Hrvatskog državnog arhiva.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 612-06/94-01/01

Urbroj: 5030104-95-1

Zagreb, 23. ožujka 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.