Odluka o imenovanju za konzula, šefa Konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj konfederaciji, sa sjedištem u Zurichu

NN 25/1995 (14.4.1995.), Odluka o imenovanju za konzula, šefa Konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj konfederaciji, sa sjedištem u Zurichu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91) donosim

ODLUKU

KOJOM SE IMENUJE KONZUL, ŠEF KONZULATA REPUBLIKE HRVATSKE U ŠVICARSKOJ KONFEDERACIJI, SA SJEDIŠTEM U ZURICHU.


imenuje se Benjamin Tolić za konzula, šefa Konzulata Republike Hrvatske u Švicarskoj konfederaciji, sa sjedištem u Zurichu

Broj: 95-663/1

Zagreb, 30. ožujka 1995

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r