Odluka kojom se odlikuje Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića filmski glumac Michael York

NN 27/1995 (24.4.1995.), Odluka kojom se odlikuje Redom Danice Hrvatske s likom Marka Marulića filmski glumac Michael York

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske, 18. članka 18. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" br. 20 od 24. ožujka 1995 donosim

ODLUKU

KOJOM SE ODLIKUJE REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

FILMSKI GLUMAC MICHAEL YORK

za umjetničko ostvarenje jedne od glavnih uloga u ti mu "Gospa" koji umjetnički svjedoči o patnjama i stradanju ljudi hrvatskog naroda i posebno za iskreno očitovanje dubokog prijateljstva prema slobodnoj demokratskoj H rvatskoj.

Broj: PA2- 10/ 1-95

Zagreb, 18. travnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.