Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1995. godine

NN 32/1995 (12.5.1995.), Odluka o zaštitnoj cijeni pšenice roda 1995. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 8. Zakona o društvenoj kontroli cijena ("Narodne novine", br. 27/85, 53/90 i 26/93), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. svibnja 1995. godine donijala

ODLUKU

O ZAŠTITNOJ CIJENI PŠENICE RODA 1995. GODINE

I

Proizvođačima pšenice osigurava se, za pšenicu roda 1995. godine, zaštitna cijena od 0,90 kune za jedan kilogram.

II.

Cijena iz točke 1. ove Odluke razumijeva se franko skladište kupca.

III.

Cijena iz točke I. ove Odluke vrijedi za pšenicu zrelu, zdravu, bez znakova plijesni i stranog okusa i mirisa upotrebljiva za ljudsku hranu, nezaraženu pšeničnim bolestima i štetnicima, s 2% primjesa i nečistoća, 13% vlage i 76 hektolitarske mase.

IV.

Ako pšenica ima veći ili manji postotak primjesa, nečistoće i vlage od postotka predviđenog u točki III. ove Odluke, zaštitna cijena će se smanjiti odnosno povećati za isti postotak primjesa, nečistoća ili vlage.

Za pšenicu koja ima postotak vlage veći od 14% zaštitna cijena će se smanjiti i za troškove sušenja. Troškovi sušenja utvrduju se ugovorom zaključenim između proizvođača i kupca.

Za pšenicu koja ima veću ili manju hektolitarsku masu koja je predviđena u točki III. ove Odluke, zaštitna cijena povećava se odnosno smanjuje za 0,5% za svaki kilogram iznad ili ispod predviđene hektolitarske mase. Razlomci se uzimaju u obzir. Ako pšenica ima hektolitarsku masu veću od 80 kg, smatrat će se da ima hektolitarsku masu od 80 kg.

V.

Ova Odluka Stupa na snegu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 307-01/95-01/03

Urbroj: 5030105-95-6

Zagreb,11. svibnja 1995.

Predsjednik

Nikica Valentić, v. r.