Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 33/1995 (19.5.1995.), Odluka o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Proglašavam Zakon o proglašenju Zakona o izmjeni Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske, kojeg je donio Zastupnički dom Sabora na sjednici 3. svibnja 1995. godine.

Broj: 01-95-898/1

Zagreb, 12. svibnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.


ZAKON

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

Članak 1.

U Zakonu o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 23/95.) u članku 95. stavak 1. alineja 1. mijenja se i glasi:

"- vojniku, dočasniku i nižem časniku kada napuni 55 godina života i 35 godina mirovinskog staža; višem časniku kada napuni 60 godina života i 35 godina mirovinskog staža i generalu, odnosno admiralu kada napuni 65 godina života i 40 godina mirovinskog staža, s pravom na starosnu mirovinu u iznosu u kojem se određuje starosna mirovina na mirovinski staž od 40 godina - muškarac, odnosno 35 godina - žena (u nastavku teksta: puna starosna mirovina)".

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Klasa: 800-03/95-01/01

Zagreb, 3. svibnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.