Ispravak Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

NN 33/1995 (19.5.1995.), Ispravak Zakona o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom utvrđene su pogreške u Zakonu o službi u oružanim snagama Republike Hrvatske objsvljenom u "Narodnim novinama" broj 23. od 5. travnja 1995. te se daje

ISPRAVAK

ZAKONA O SLUŽBI U ORUŽANIM SNAGAMA REPUBLIKE HRVATSKE

U članku 83. stavku 3. umjesto riječi: "Djelatnost" treba stajati riječ: "Djelatnoj".

U članku 108. stavku 5. umjesto riječi: "više" treba stajati riječ: "višeg".

U članku 169. umjesto riječi: "provode" treba stajati riječ: "prevode".

Klasa: 800-03/95-01/01

Zagreb, 17. svibnja 1995.

Tajnik Zastupničkog doma Sabora Republike Hrvatske

Mihovil Klapšić, dipl. iur., v.r