Odluka o osnivanju veleposlanstva Republike Hrvatske u republici Indoneziji, sa sjedištem u Đakarti

NN 34/1995 (19.5.1995.), Odluka o osnivanju veleposlanstva Republike Hrvatske u republici Indoneziji, sa sjedištem u Đakarti

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na osnovi članka 99. Ustava Republike Hrvatske i članka 10. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine", broj 53/91), donosim

ODLUKU

O OSNIVANJU VELEPOSLANSTVA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI INDONEZIJI, SA SJEDIŠTEM U DŽAKARTI

Osniva se Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Re publici Indoneziji, sa sjedištem u Džakarti

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 01-95-885/ 1

Zagreb, 9. svibnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.