Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanstva Republike Hrvatske u Islamskoj republici Pakistan, sa sjedištem u Islamabadu

NN 34/1995 (19.5.1995.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanstva Republike Hrvatske u Islamskoj republici Pakistan, sa sjedištem u Islamabadu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka 15. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" br. 53/91), donosim

ODLUKU

KOJOM POSTAVLJAM MR. MARIJANA KOMBOLA ZA IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U ISLAMSKOJ REPUBLICI PAKISTAN, SA SJEDIŠTEM U ISLAMABADU.

Broj: 01-95-926/ 1

Zagreb, 15. svibnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.