Odluka kojom se odlikuje Predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman

NN 37/1995 (6.6.1995.), Odluka kojom se odlikuje Predsjednik Republike Hrvatske, dr. Franjo Tuđman

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 2. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine", br. 20/95.), Zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 29. svibnja 1995., donio je

ODLUKU

KOJOM SE ODLIKUJE PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE, DR. FRANJO TUĐMAN

I. VELEREDOM KRALJA TOMISLAVA S LENTOM I VELIKOM DANICOM

  kao najvišim izrazom priznanja za odlučujuće djelovanje na uspostavi suverene Republike Hrvatske i za izniman doprinos njezinom međunarodnom ugledu i položaju.

II. VELEREDOM KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. S LENTOM I DANICOM

  kao Vrhovni zapovjednik za njegov izniman doprinos u stvaranju ratne strategije i vojne doktrine, te za izvanredne zasluge u ustrojstvu Hrvatske vojske.

III. REDOM KNEZA DOMAGOJA S OGRLICOM

  za pokazanu osvjedočenu hrabrost u izravnoj ratnoj opasnosti.

IV. REDOM ANTE STARČEVIĆA

  za bitan doprinos održavanju i razvitku hrvatske državotvorne misli.

V. REDOM STJEPANA RADIĆA

  za osobite zasluge i stradanja u borbi za nacionalna i socijalna prava hrvatskog naroda.

VI. REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM RUĐERA BOŠKOVIĆA

  za iznimne uspjehe u istraživanjima hrvatske i opće povijesti.

VII. REDOM HRVATSKOG TROLISTA

  za osobite zasluge za Republiku Hrvatsku stečene u ratu.

VIII. SPOMENICOM DOMOVINSKOG RATA

  za svestrano sudjelovanje u općehrvatskom otporu agresiji.

IX. SPOMENICOM DOMOVINSKE ZAHVALNOSTI

  za ukupan doprinos u borbi hrvatskog naroda i za uzorno i odgovorno vođenje hrvatske države u prvih pet godina obavljanja predsjedničke dužnosti.

Klasa: 060-01/95-01/03

Zagreb, 29. svibnja 1995.

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Zastupničkog doma Sabora

dr. Nedjeljko Mihanović, v. r.