Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Argentini, sa sjedištem u Buenos Airesu

NN 42/1995 (23.6.1995.), Odluka o postavljanju izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Argentini, sa sjedištem u Buenos Airesu

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. stavka 2. Ustava Republike Hrvatske i članka I 5. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" btoj 53/91.), donosim

ODLUKU

O POSTAVLJANJU IZVANREDNOG I OPUNOMOĆENOG VELEPOSLANIKA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI ARGENTINI, SA SJEDIŠTEM U BUENOS AIRESU

kojom postavljam dr. NEDU ROSANDIĆ ŠARIĆ za izvanrednog i opunomoćenog veleposlanika Republike Hrvatske u Republici Argentini, sa sjedištem u Buenos Airesu.

Broj: 01-95-1116/1

Zagreb,14. lipnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.