Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi

NN 43/1995 (28.6.1995.), Pravilnik o minimumu tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

Na temelju članka 25., stavka 1., alineji 2. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 58/93.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O MINIMUMU TEHNIČKE OPREME I SREDSTAVA VATROGASNIH POSTROJBI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se minimum tehničke opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne postrojbe mogle obavljati vatrogasnu djelatnost sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Minimum tehničke opreme i sredstava vatrogasnih postrojbi propisuje se za postrojbe koje sukladno odredbama Zakona djeluju kao javne vatrogasne postrojbe:

  1. vatrogasna postrojba Ministarstva unutarnjih poslova;

  2. profesionalna vatrogasna postrojba u gospodarstvu;

  3. vatrogasna postrojba udruge dobrovoljnih vatrogasaca (u daljnjem tekstu: dobrovoljna vatrogasna postrojba) utvrdena planom zaštite od požara grada, Grada Zagreba, općine, kotara s posebnim statutom i županije;

  4. dobrovoljna vatrogasna postrojba u gospodarstvu;

  5. ostale dobrovoljne vatrogasne postrojbe u sastavu udruga dobrovoljnih vatrogasaca.

II. VATROGASNA POSTROJBA MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA

Članak 2.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava vatrogasne postrojbe Ministarstva unutarnjih poslova odreduje se, sukladno odredbama Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske, za sljedeće vrste formacijskih jedinica:

  A) vatrogasna ispostava   -   VRSTA " 1 "

  B) vatrogasna postaja   -   VRSTA "2"

  C) vatrogasna postaja   -   VRSTA "3"

  D) vatrogasna postaja   -   VRSTA "4"

  E) vatrogasna postaja   -   VRSTA "5"

  F) vatrogasna postaja   -   VRSTA "6"

  A) VATROGASNA ISPOSTAVA - VRSTA "1"

Članak 3.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna ispostava, čini:

  - zapovjedno vozilo                                                                                        kom. 1

  - vozilo produžene kabine za gašenje požara s ugradenom pumpom i

  pripadajućim uredajima te spremnikom za vodu (u daljnjem tekstu: navalno     kom. 1

  - vozilo za gašenje požara s ugradenom pumpom i pripadajućim uređajima

  te spremnikom za vodu (u daljnjem tekstu: autocisterna)                                  kom. 1

  - vozilo za gašenje požara s ugradenom pumpom i pripadajućini uređajima

  te spremnikom za vodu i pjenilo (u daljnjem tekstu: vozilo za gašenje

  vodom i pjenom)                                                                                            kom. 1

  - vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje                                               kom. 1

  - prikolica za gašenje požara prahom "S-250"                                                 kom. 1

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 4.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje vatrogasna ispostava u skladištu, čini:

  - čizme gumene-niske                                                                                                 pari   5

  - čizme gumene-visoke                                                                                               para  2

  - cijev tlačna 52 mm                                                                                                   kom. 20

  - cijev tlačna 75 mm                                                                                                   kom 15

  - izolacijski aparat                                                                                                      komplet  2

  - komplet za pružanje prve pomoći                                                                             komplet  1

  - ljestva kukača                                                                                                          kom.  2

  - ljestva mornarska                                                                                                    kom. 1

  - ljestva prislanjača                                                                                                      kom. 1

  - ljestva sastavljača                                                                                                     kom. 1

  - međumješalica                                                                                                          kom. 1

  - metlanica                                                                                                                  kom. 4

  - mlaznica dubinska "koplje"                                                                                        kom. 1

  - mlaznica univerzalna 52 mm                                                                                      kom. 3

  - mlaznica univerzalna 75 mm                                                                                      kom. 1

  - motorna pila                                                                                                             kom. 1

  - nosila sklopiva.                                                                                                         kom. 2

  - pjenilo                                                                                                                     1 1000

  - podvezica za cijev                                                                                                    kom. 4

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kablom                 kom. 2

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom                  kom. 2

  - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate                                   kom. 4

  - prijelaznica 110/75 mm                                                                                             kom. 1

  - prijelaznica 75/52 mm                                                                                              kom. 3

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8                                                     kom. 1

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica                                                         kom. 1

  - punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi)                                                   kom. 1

  - raždjelnica trodjelna                                                                                                kom. 1

  - reflektor prijenosni sa stalkom i kablom                                                                  komplet 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi                                                            kom. 3

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"                                                          kom. 2

  - ručni apatat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5"                                   kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača)                                                kom. 4

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača)                       kom. 2

  - uže penjačko                                                                                                        kom. 2

  - zaštitne rukavice-gumirane                                                                                    pari 5

  - zaštitne rukavice-kožne                                                                                        pari 5

  - zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna

  sredina)                                                                                                                 komplet 2

  - zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano                                                          komplet 2

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih iumjetnih izvora vode (članak 50.,točka I.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)

  - alat (članak 40.,točka 11.)

  B) VATROGASNA POSTAJA - VRSTA "2"

Članak 5.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna postaja, čini:

  - zapovjedno vozilo                                                                                                kom. 1

  - navalno vozilo                                                                                                      kom. 1

  - autocisterna                                                                                                         kom. 1

  - vozilo za gašenje vodom i pjenom                                                                         kom. 1

  - vozilo za gašenje požara s ugrađenom pumpom i pripadajućim uredajima te spremnikom

  za vodu, pjenu i prah (u daljnjem tekstu: kombinirano vozilo voda, pjena, prah)        kom. 1

  - vozilo za tehničke intervencije                                                                               kom. 1

  - vozilo za spašavanje s visina i gašenje: automobilska ljestva duljine ljestvenika

  do 25 m                                                                                                                 kom. 1

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka određea je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 6.

(1) Minimum tehnitke oprema i sredstava, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:

  - čizme gumene-niske pari 5

  - čizme gumene-visoke para 2

  - cijev tlačna 52 mm kom. 22

  - cijev tlačna 15 mm kom. 18

  - izolacijski aparat komplet 4

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - ljestva kukača kom. 2

  - ljestva prislanjača kom. 1

  - ljestva sastavljača kom. 1

  - medumješalica kom. 1

  - metlanica kom. 6

  - mlaznica dubinska "koplje" kom. 1

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 4

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 2

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 1

  - mlaznica za vodenu maglu kom. 1

  - motorna pila kom. 1

  - nosila sklopiva kom. 2

  - pjenilo 1. 1500

  - podvezica za cijev kom. 6

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kablom kom. 2

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom kom. 2

  - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 6

  - prijelaznica 110/75 mm kom. 1

  - prijelaznica 75/52 mm kom. 3

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1.

  - punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom. 1

  - reflektor prijenosni sa staklom i kablom komplet 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 4

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 3

  - ručni apacat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom 6

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 4

  - uže penjačko kom. 2

  - zaštitne rukavice-gumirane pari 5

  - zaštitne rukavice-kožne pari 5

  - zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) komplet 2

  - zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano komplet 2

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

  C) VATROGASNA POSTAJA - VRSTA "3"

Članak 7.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna postaja, čini:

  - zapovjedno vozilo                                                                                                             kom. 1

  - navalno vozilo                                                                                                                     kom. 2

  - autocisterna                                                                                                                         kom. 2

  - vozilo za gašenje vodom i pjenom                                                                                        kom. 1

  - kombinirano vozilo voda, pjena, prah                                                                                   kom. 1

  - vozilo za tehničke intervencije                                                                                               kom. 1

  - vozilo za manje tehničke intervencije i . gašenje                                                                     kom. 1

  - vozilo za spašavanje s visina i gašenje: automobilska ljestva duljine ljestvenika do 30 m ili       kom. 1

  - zglobna hidraulička platforma do 30 m radnog dometa

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 8.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:

  - čizme gumene-niske pari 8

  - čizme gumene-visoke para 2

  - cijev tlačna 52 mm kom. 25

  - cijev tlačna 75 mm kom. 20

  - izolacijski aparat komplet 4

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - ljestva kukača kom. 4

  - ljestva prislanjača kom. 1

  - ljestva sastavljača kom. 2

  - medumješalica kom. 1

  - metlanica kom. 6

  - mlaznica dubinska "koplje" kom. 1

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 4

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 2

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 1

  - mlaznica za vodenu maglu kom. l

  - motorna pila kom. 1

  - nosila sklopiva kom. 2

  - pjenilo 1 1500

  - podvezica za cijev kom. 8

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kablom kom. 3

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom kom. 3

  - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske apacate kom. 8

  - prijelaznica 110/75 mm kom. 2

  - prijelaznica 75/52 mm kom. 4

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1

  - punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna ' kom. 1

  - reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 5

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 3

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom. 6

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 4

  - uže penjačko kom. 3

  - zaštitne rukavice-gumene pari 8

  - zaštitne rukavice-kožne pari 8

  - zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) komplet 2

  - zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizicano komplet 2

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

  D) VATROGASNA POSTAJA - VRSTA "4"

Članak 9.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna postaja, čini:

  - zapovjedno vozilo kom. 1

  - navalno vozilo kom. 2

  - autocisterna kom. 2

  - vozilo za gašenje vodom i pjenom kom. 1

  - vozilo za gašenje požara prahom s pripadajućim uredajima i spremnikom za prah (u daljnjem tekstu: vozilo za gašenje prahom) kom. 1

  - vozilo za tehničke intervencije kom. 1

  - vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje kom. 1

  - vozilo za spašavanje s visina i gašenje: automobilska ljestva duljine ljestvenika do 30 m ili kom. 1

  - zglobna hidraulička platfornla do 30 m radnog dometa

  - vozilo s opremom za gašenje šumskih požara i raslinja s ugradenom pumpom i pripadajućim uredajima te spremnikom za vodu (u daljnjem tekstu: vozilo za gašenje požara šuma i raslinja) kom. 1

(2) Minimum opreme i scedstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 10.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstva, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:

  - čizme gumene-niske pari 10

  - čizme gumene-visoke. para 4

  - cijev tlačna 52 mm kom. 30

  - cijea tlačna 15 mm kom. 25

  - izolacijski aparat komplet 5

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - ljestva kukača kom. 6

  - ljestva prislanjača kom. 2

  - ljestva sastavljača kom. 2

  - medumješalica . kom. 2

  - metlanica , kom. 10

  - mlaznica dubinska "koplje" kom. 1

  - mlaznica univezralna 52 inm kom: 5

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 3

  - mlaznica za srednje tešku pjenu kom. 1

  - mlaznica za tešku pjenu kom: 2

  - mlaznica za vodenu maglu kom. 1

  - motorna pila kom. 2

  - nosila sklopiva kom. 3

  - pjenilo 1 2000

  - podvezica za cijev kom. 10

  - potapajuća pompa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kablom kom. 4

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kablom kom. 4

  - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 10

  - prijelaznica 110/15mm , kom. 2

  - prijelaznica 75/52mm kom. 5

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1

  - prijevozna motorna pumpa za gašenje požara kom. I

  - prijevozni generator za proizvodnju elektriđne struje kom. I

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1

  - punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom. 2

  - reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet I

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "5" izvedbi kom. 5

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 4

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-6" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom. 8

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjepom (brentača) kom. 4

  - uže penjačko . kom. 4

  - zaštitne rukavice-gumirane pari 10

  - zaštitne rukavice-kožne pari 10

  - zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna

  sredina) komplet 4

  - zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano komplet 4

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.; točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku (članak 50., točka 6.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

  E) VATROGASNA POSTAJA - VRSTA "5"

Članak 11.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna poštaja, čini:

  - zapovjedno vozilo kom. I

  - navalno vozilo kom. 2

  - autocisterna kom. 2

  - vozilo za gašenje vodom i pjenom kom 1

  - vozilo za gašenje prahom kom. I

  - vozilo za tehničke intervencije kom. I

  - vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje kom. 1

  - vozilo za spašavanje s visina i gašenje:

  - automobilska ljestva duljine Ijestvenika do 38 m kom. 1

  - vozilo za gašenje požara šuma i raslinja kom. l

  - poluteretno vozilo kom. I

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 12.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:

  - čizme gumene-niske pari 10

  - čizme gumene-visoke para 4

  - cijev tlačna 52 mm kom. 30

  - cijev tlačna 75 mm kom. 25

  - izolacijski aparat komplet 5

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 2

  - ljestva kukača kom. 6

  - ljestva prislanjača kom. 2

  - ljestva sastavljača kom. 2

  - medumješalica kom. 2

  - metlanica kom. 10

  - mlazniea dubinska "koplje" kom. 1

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 5

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 3

  - mlaznica za srednje tešku pjenu kom. 1

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 2

  - mlaznica za vodenu maglu kom. 1

  - motorna pila kom. 2

  - nosila sklopiva kom. 3

  - pjenilo 1 2000

  - plastificirani bazen zappremine 1000 l kom. 4

  - podvezica za cijev kom. 10

  - potapajuća pumpa za vodu s elektramotorom 220 V i produžnim kablom kom: 4

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom kom. 4

  - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 10

  - prijelaznica 110/75 mm kom. 2

  - prijelaznlca 75/52 mm kom. 5

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1

  - prijevozna motorna pumpa za gašenje požara kom. 1

  - prijevozni generator za proizvodnju električne struje kom.1

  - pumpa za pretakanje agresivnih tekućina kom.

  - pumpa za pretakanje lakozapaljivih tekućina kom.1

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom.1

  - punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom.1

  - razdjelnica trodjelna kom.2

  - reftektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet

  - ručna akumulacijska svjetiljka u "5" izvedbi kom.5

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom.4

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-6" kom.1

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom.2

  - ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom.8

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i . zračnom pjenom (brentača) kom.4

  - uže penjačko kom.4

  - zaštitne rukavice-gumirane pari 10

  - zaštitne rukavice-kožne pari 10

  - zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) komplet 4

  - zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizitano komplet 4

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - oprema za gašenje požara čade u dimnjaku (članak 50., točka 6.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

  - oprema za rad na vodi (članak 50., točka 13.)

  F) VATROGASNA POSTAJA - VRSTA "6"

Članak 13.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje vatrogasna postaja, čini:

  - zapovjedno vozilo kom. 2

  - navalno vozilo kom. 3

  - autocisterna kom. 2

  - vozilo za gašenje vodom i pjenom kom. 1

  - vozilo za gašenje prahom kom: 1

  - vozilo za tehničke intervencije kom. 1

  - vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje kom. 1

  - vozilo za spašavanje s visina i gašenje:

  - automobilska ljestva duljine ljestvenika do 38 m kom. 1

  - teleskopska hidraulička platforma do 40m radnog dometa kom. 1

  - vozilo za gašenje požara šuma i raslinja kom. 1

  - poluteretno vozilo kom.1

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka I. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 14.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje vatrogasna postaja u skladištu, čini:

  - čizme gumene-niske pari 10

  - čizme gumene-visoke para 4

  - cijev tlačna 52 mm kom. 40

  - cijev tlačna 75 mm kom. 30

  - generator za laku pjenu kom. 1

  - izolacijski aparat komplet 5

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 2

  - ljestva kukača . kom. 6

  - ljestva prislanjača kom. 2

  - ljestva sastavljača kom. 2

  - medumješalica kom. 2

  - metlanica kom. 10

  - mlaznica dubinska "koplje" kom. I

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 5

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 3

  - mlaznica za srednje tešku pjenu kom. 1

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 2

  - mlaznica za vodenu maglu kom. 1

  - motorna pila kom. 3

  - nosila sklopiva kom. ' 4

  - pjenilo 1 2500

  - plastificirani bazen zapremine 500 I kom. 6

  - podvezica za cijev kom. 10

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kablom kom. 5

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom kom. 5

  - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 12

  - prijelaznica 110/75 mm kom. 2

  - prijelaznica 75/52 mm kom. 5

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1

  - prijevozna motorna pumpa za gašenje požara kom. 1

  - prijevozni generator za proizvodnja električne struje kom. 1

  - pumpa za pretakanje agresivnih tekućina kom. 1

  - pumpa za pretakanje lakozapaljivih tekućina kom. 1

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1

  - punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom. 2

  - retlektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 2

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 6

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 4,

  - ručni aparat za gašenjc požara prahom "S-6" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 3

  - ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom. 8

  - ručni aparat za gašenje vodom i zračnam pjenom (brentača) kom. 4

  - uže penjačko kom. 5

  - zaštitne rukavice-gumirane , pari 10

  - zaštitne rukavice-kožne pari 10

  - zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) komplet 4

  - zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano komplet 4

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - oprema za gašenje požara čade u dimnjaka (članak 50., točka 6.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

  - oprema za rad na vodi (članak 50:, točka 13.)

Članak 15.

(1) Vatrogasna postrojba u sjedištu, osim s navedenim minimumom opreme i sredstava, po potrebi oprema se opremom za detekciju, dozimetriju i zaštitu (RBK) sukladno članku 50., točka 14. ovog Pravilnika.

Članak 16.

(1) Vatrogasne postaje postrojbi na priobalju, uz navedeni najmanji broj i vrste vozila po postajama, posjeduju dodatna vozila:

  - vozilo za gašenje požara šuma i raslinja sa spremnikom za vodu do 2000 l

  - ili kom 1

  - vozilo za gašenje požara šuma i raslinja sa spremnikom za vodu preko 2000 l

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

III. PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA U GOSPODARSTVU

Članak 17.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu odreduje se, sukladno odredbama Pravilnika o osnovama organiziranosti vatrogasnih postrojbi na teritoriju Republike Hrvatske, za sljedeće vrste postrojbi:

  A) profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "I a"

  B) profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "I b"

  C) profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "I c"

  D) profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "I d"

  E) profesionalna vatcogasna postrojba - VRSTA "I e"

  F) profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "I f"

  G) profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "I g"

  H) profesionalna vatrogasna postrojba - VRSTA "I h"

  A) PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA

  - VRSTA "I a"

Članak 18.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

  - navalno vozilo kom. I

  - autocisterna kom. 1

  - vozilo za gašenje vodom i pjenom kom. 3

  - vozilo za gašenje prahom kom. I

  - voiilo za tehničke intervencije kom. . 1

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 19.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

  - čizme gumene-niske pari 8

  - cijev tlačna 52 mm kom. 25

  - cijev tlačna 75 mm kom. 20

  - generator za laku pjenu kom. 2

  - izolacijski aparat komplet 2

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet t

  - ljestva kukača kom. 2

  - ljestva prislanjača kom. l

  - ljestva sastavljača kom. 1

  - međumješalica kom. 2

  - metlanica kom. 2

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 2

  - mlaznica za srednje tešku pjenu kom. 2

  - mlaznica za tešku pjenu, kom. 2

  - nosila sklopiva kom. 2

  - pjenilo 1 3000

  - plastificirani bazen zapremine 1000 I kom. 10

  - podvezica za cijev kom. 8

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kablom kom. 2

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom kom. 2

  - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 4

  - prijelaznica 110/75 mm kom. 2

  - prijelaznica 75/52 mm kom. 4

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1

  - prijevozni bacač za vodu i pjenu komplet 1

  - prijevozni generator za proizvodnju električne struje kom. 1

  - pumpa za pretakanje lakozapaljivih tekućina kom. 1

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1

  - punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom.1

  - retlektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom.4

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom.4

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom.3

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom.2

  - uže penjačko kom.

  - zaštitne rukavice-gumirane pari 3

  - zaštitne rukavice-kožne pari 8

  - zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredinia) komplet 8

  - zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano komplet 2

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50:,točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)

  - alat (članak 50.,točka 11.)

  B) ROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA

   - VRSTA "I b"

Članak 20.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

  - navalno vozilo kom. 1

  - autocisterna kom. I

  - vozilo za gašenje vodom i pjenom kom. 2

  - vozilo za gašenje prahom kom. 1

  - vozilo za tehničke intervencije kom. 1

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka određen je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 21.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

  - čizme gumene-niske pari 5

  - cijev tlačna 52 mm kom. 25

  - cijev tlačna 75 mm kom. 20

  - generator za laku pjenu kom. 2

  - izolacijski aparat komplet 2

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet I

  - ljestva kukača kom. 1

  - ljestva prislanjača kom. 1

  - ljestva sastavljača kom. 1

  - mectumješalica kom. 2

  - metlanica kom. 2

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 2

  - mlaznica za srednje tešku pjenu kom. 1

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 2

  - nosila sklopiva kom. 2

  - pjenilo 1 2500

  - plastificirani bazen zapremine 1000 1kom. 9

  - podvezica za cijevi kom. 6

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kablom kom. 1

  - potapajuća pumpa za vodu s

  elektromotorom 380V i produžnim kablom kom. 1

  - prićuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 4

  - prijelaznica 110/75mm kom. 2

  - prijelaznica 75/52mm kom. 4

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1

  - prijevozni bacač za vodu i pjenu komplet 1

  - prijevozni generator za proizvodnju električne struje kom. 1

  - pumpa za pretakanje lakozapaljivih tekućina, kom. 1

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1

  - panjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom. 1

  - reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 4

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 4

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 3

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 2

  - uže penjačko kom. 2

  - zaštitne rukavice-gumirane pari 5

  - zaštitne rukavice-kožne pari 5

  - zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) komplet 2

  - zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano komplet 4

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,fočka 2.)

  - alat (članak 50.,točka 1t.)

  C) PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA

   - VRSTA "I c"

Članak 22.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

  - navalno vozilo kom. 1

  - autocisterna kom. 1

  - vozilo za gašenje vodom i pjenom kom: 2

  - vozilo za gašenje prahom kom. 1

  - vozilo za tehničke intervencije kom. I

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka određen je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 23.

(1) Minimum tehničke oprema: sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

  - čizme gumene-niske pari 5

  - cijev tlačna 52 mm kom. 25

  - cijev tlačna 75 mm kom. 20

  - generator za laku pjenu kom. 1

  - izolacijski aparat komplet 2

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - ljestva kukača kom. 1

  - ljestva prislanjača kom. 1

  - ljestva sastavljača kom. 1

  - medumješalica kom. 2

  - metlanica kom: 2

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

  - mlaznica unierzalna 75 mm kom. 2

  - mlaznica za srednje tešku pjenu kom. 1

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 2

  - nosila sklopiva kom. 2

  - pjenilo l 2000

  - plastificirani bazen zapremine 1000 I kom. 8

  - podvezica za cijev kom. 4

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kablom kom. 1

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom kom. 1

  - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 4

  - prijelaznica 110/75 mm kom. 2

  - prijelaznica 15/52 mm kom. 4

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1

  - prijevozni bacač za vodu i pjenu komplet 1

  - prijevozni generator za proizvodnju električne struje kom. 1

  - pumpa za pretakanje lakozapaljivih tekućina kom. 1

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1

  - punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom. 1

  - retlektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1

  - ručrna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 4

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 3

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 2

  - uže penjačko kom. 2

  - zaštitne rukavice-gumirane pari 5

  - zaštitne rukavice-kožne pari 5

  - zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kenvkalija (agresivna sredina) komplet 2

  - zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano komplet 4

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

  D) PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA

   - VRSTA "I d"

Članak 24.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

  - navalno vozilo kom. 1

  - autocisterna kom. 1

  - vozilo za gašenje vodom i pjenom kom. 1

  - vozilo za gašenje prahom kom. 1

  - vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje kom. 1

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 25.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

  - čizme gumene-niske para 4

  - cijev tlačna 52 mm kom. 20

  - cijev tlačna 75 mm kom. 15

  - generatoc za laku pjenu kom. I

  - izolacijski aparat komplet 2

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - ljestva kukača kom. 1

  - ljestva prislanjača kom: 1

  - ljestva sastavljača kom. 1

  - medumješalica kom. 2

  - metlanica kom. 2

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 2

  - mlaznica za srednje tešku pjenu kom. l

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 2

  - nosila sklopiva kom. 2

  - pjenilo 1 2000

  - plastifcirani bazen zapremine 10001 kom. 8

  - podvezica za cijev kom. 4

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kablom kom. 1

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom kom . 1

  - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 4

  - prijelaznica 110/75 mm kom. 2

  - prijelaznica 75/52 mm kom. 4

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. l

  - prijenosni gerkerator za proizvodnju električne struje 3,5 kW kom. 1

  - prijevozni bacač za vodu i pjenu komplet 1

  - pumpa za pretakanje lakozapaljivih tekućina kom. I

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1

  - punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnioa trodjelna kom. 1

  - retlektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "5" izvedbi kom. 3

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 3

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnimdioksidom "C02-5" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 2

  - uže penjačko kom. 2

  - zaštitne rukavice - gumirane para 4

  - zaštitne rukavice - kožne para 4

  - zaštitno odijelo za zaštitu od vrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) komplet 2

  - zaštitno odijelo za prilaz vatrialuminizirano komplet 2

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

  E) PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA

   - VRSTA "I e"

Članak 26.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

  - navalno vozilo kom. l

  - autocisterna kom. 1

  - vozilo za gašenje vodom i pjenom kom. 1

  - vozilo za gašenje prahom kom. 1

  - vozilo za manje tehničke intervencije i gašenje kom. 1

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih voiila iz stavka 1. ovog članka određen je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 27.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

  - čizme gumene niske para 4

  - cijev tlačna 52 mm kom- 20

  - cijev tlačna 75 mm kom 15

  - generator za laku pjenu kom. 1

  - izolacijski aparat komplet 2

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - tjestva kukača kom. 1

  - ljestva prislanjača kom. I

  - ljestva sastavljača kom. I

  - medumješalica kom. 2

  - metlanica kom. 2

  - mlaznica univerzalna 52mm kom. 2

  - mlaznića univerzalna 75mm kom. 2

  - mlaznica za scednje tešku pjenu kom. 1

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 2

  - nosila sklopiva kom. .2

  - pjenilo l 2000

  - plastificirani bazen zapremine 10001 kom. 7

  - podvezica za cijev kom. 4

  - potapajuća pumpa za vodu s elektcomotorom 220 V i produžnim kablom kom. 1

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom kom. 1

  - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 4

  - prijelaznica 110/75 mm kom. 2

  - prijelaznica 75/52 mm kom. 4

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1

  - prijenosni generator za proizvodnju električne struje 3,5 kW kom. 1

  - prijevozni bacać za vodu i pjenu komplet . I

  - pumpa za pretakanje lakozapaljivih tekućina kom. l

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1

  - punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom. 1

  - reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara i zračnom pjenom (brentača) kom. 2

  - uže penjačko kom. 2

  - zaštitne rukavice - gumirane para 4

  - zaštitne rukavice - kožne para 4

  - zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekučih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) komplet 2

  - zaštitno odijelo za prilaz vatrialuminizirano komplet 2

  - opema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

  F) PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA

   - VRSTA "I f"

Članak 28.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

  - navalno vozilo kom. I

  - autocisterna kom. I

  - vozilo za gašenje vodom i pjenom kom. I

  - vozilo za gašenje prahom kom. I

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 29.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

  - čizme gumene - niske para 3

  - cijev tlačna 52 mm , kom. 15

  - cijev tlačna 75 mm kom. 10

  - generator za laku pjenu kom. 1

  - izolacijški aparat komplct 2

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - ljestva kukača kom. 1

  - ljestva prislanjača kom. 1

  - medumješalica kom. 1

  - metlanica kom. 2

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 1

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 1

  - mlaznica za srednje tešku pjenu kom. 1

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 2

  - nosila sklopiva kom. 2

  - pjenilo 1 1500

  - plastificirani bazen zapremine 1000 I kom. 6

  - podvezica za cijev kom. 2

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotoćom 220 V i produžnim kablom kom. 1

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380 V i produžnim kablom kom. 1

  - prićuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 4

  - prijelaznica 110/75 mm kom. 1

  - prijelaznica 75/52 mm kom. 2

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1

  - prijenosni genetaror za proizvodnju električne struje 3,5 kW kom. 1

  - prijevozni bacač za vodu i pjenu kompet 1

  - pumpa za pretakanje agresivnih tekućina (za pravnu osobu koja proizvodi, prerađuje ili uskladišćuje agresivne tekućine) kom. 1

  - pumpa za pretakanje lakozapaljivih tekućina (za pravnu osobu koja proizvodi, prerađuje ili uskladišćuje lakozapaljive tekućine) kom. 1

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1

  - punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom. 1

  - reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 2

  - uže penjačko kom. 2

  - zaštitne rukavice - gumirane para 3

  - zaštitne rukavice - kožne para 3

  - zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) komplet 2

  - zaštitno odijelo za prilaz vatri - aluminizirano komplet 2

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)

  - alat (članak 50.,točka 11.)

  G) PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA

   - TIP "I g"

Članak 30.

(1) Najmanji broj i vrste vatrngasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

  - navalno vozilo kom. 1

  - autocisterna kom. 1

  - vozilo za gašenje vodom i pjenom kom. 1

  - vozilo za gašenje prahom kom. 1

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogasnih vozila iz stavka 1. ovog člnaka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 31.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

  - čizme gumene - niske para 3

  - cijev tlačna 52 mm kom. 15

  - cijev tlačna 75 mm kom. 10

  - izolacijski aparat komplet 1

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - ljestva kukača kom. l

  - ljestva prislanjača kom. l

  - medumješalica kom. 1

  - metlanica kom. 1

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 1

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 1

  - mlaznica za srednje tešku pjenu kom. 1

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 2

  - nosila sklopiva kom. 2

  - pjenilo 1 1500

  - plastificirani bazen zapremine 10001 kom. 5

  - podvezica za cijev kom. 2

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kablom kom. 1

  - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 2

  - prijelaznica 110/75mm kom. 1

  - prijelaznica 575/52mm kom. 2

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1

  - prijenosni generator za proizvodnju električne struje 3,5kW kom. 1

  - prijevozni bacač za vodu i pjenu komplet 1

  - pampa za pretakanje agresivriih tekućina (za pravnu osobu koja proizvodi, prerađuje ili uskladišćuje agresivne tekućine) kom. 1

  - pumpa za pretakanje lakozapaljivih tekućina (za pravnu osobu koja proizvodi,preraduje ili uskladišćuje lakozapaljive tekućine) kom. 1

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica kom. 1

  - punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom. I

  - retlektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1

  - uže penjačko kom. 2

  - zaštitne rukavice-gumirane para 3

  - zaštitne rukavice-kožne para 3

  - zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) komplet 2

  - zaštitno odijelo za prilaz valri-aluminizirano komplet 3

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.točka 1.)

  - alat (članak 50.,točka 11.)

  H) PROFESIONALNA VATROGASNA POSTROJBA

   - VRSTA "I h"

Članak 32.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje postrojba, čini:

  - navalno vozilo kom. 1

  - autocisterna kom. 1

  - kombinirano vozilo - voda, pjena, prah kom. 1

(2) Minimum opreme i sredstava vatrogastiih vozila iz stavka 1. ovog članka odreden je člankom 36. ovog Pravilnika.

Članak 33.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje postrojba u skladištu, čini:

  - čizme gumene-niske para 2

  - cijev tlačna 52 mm kom. 15

  - cijev tlačna 75 mm kom. 10

  - izolacijski aparat komplet 1

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - ljestva kukača kom. 1

  - ljestva prislanjača kom. I

  - međumješalica kom. 1

  - metlanica kom. 1

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 1

  - mlaznica za srednje tešku pjenu kom. 1

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 1

  - nosila sklopiva kom. 2

  - pjenilo 1 1000

  - plastificirani bazen zapremine 1000 I kom. 4

  - podvezica za cijev kom. 2

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220 V i produžnim kablom kom. 1

  - pričuvna boca s komprimiranim zrakom za izolacijske aparate kom. 2

  - prijelaznica 110/75 mm kom. 1

  - prijelaznica 75/52 mm kom. 2

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1

  - prijenosni generator za proizvodnju električne struje 3,5 kW kom. 1

  - pumpa za pretakanje agresivnih tekućina (za pravnu osobu koja prozvodi, prerađuje ili uskladišćuje agresivne tekućine) kom. 1

  - pumpa za pretakanje lakozapaljivih tekućina (za pravnu osobu koja proizvodi, preraduje ili uskladišćuje lakozapaljive tekućine) kom. 1

  - punjač za akumulatore prijenosnih radiostanica . kom. 1

  - punjač za akumulatore ručnih svjetiljki (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom. 1

  - reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1

  - uže penjačko kom. 2

  - zaštitne rukavice-gumirane para 2

  - zaštitne rukavice-kožne para 2

  - zaštitno odijelo za zaštitu od čvrstih, tekućih i plinovitih kemikalija (agresivna sredina) komplet 2

  - zaštitno ođijelo za prilaz vatri-aluminizirano komplet 1

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

Članak 34.

(1) Vrsta vatrogasnih vozila i broj vozila po pojedinoj vrsti u vatrogasnoj postrojbi u gospodarstvu može biti različit od odredbi ovog Pravilnika, ali tako da ukupan broj vozila ne može biti manji od broja vozila prema odredbama ovog Pravilnika.

(2) Moguća promjena vrste i broja vozila po vršti prema stavku 1. ovog članka odredena je posebnostima tehnološkog. procesa te uvjetima i načinom zaštite od požara i eksplozija.

Članak 35.

(1) Ovišno o vrsti tehnološkog procesa (vrsti i količini zapaljivih, otrovnih i nagrizajućih tvari u instalacijama tehnološkog procesa, kao i vrsti i količini uskladištenih zapaljivih, otrovnih i nagrizajućih tvari) odnosno stanju opasnosti od požara, eksplozija i akcidenata, vatrogasna postrojba u gospodarstvu oprema se s opremom za detekciju, dozimetriju i zaštitu (RBK) sukladno članku 50., točka 14. ovog Pravilnika.

IV. MINIMALNA OPREMLJENOST VATROGASNIH VOZILA

Članak 36.

(1) Minimalna opremljenost vatrogasriih vozila u profesionalnim vatrogasnim postrojbama prema vrsti vozila:

A) NAVALNO VOZILO:

  - mlaznica univenalna 52mm kom. 3

  - mlaznica univerzalna 75mm kom. 1

  - mlaznica za vodenu maglu kom. I

  - radiostanica prijenosna kom. 2

  - radiostanica ugradbena kom. 1

  - retlektor (na vozilu) kom. 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1

  - ventil za ograničenje tlaka kom. 1

  - zaštitne rukavice-kožne para 3

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)

  - vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50.,točka 3.)

  - oprema i sredstva za gašenje požara pjenom (članak 50.,točka 4.)

  - oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50.,točka 5.)

  - razvalni alat i oprema (članak 50.,točka 7.)

  - električarski alat (članak 50.,točka 8.)

  - alat (članak 50.,točka 11.)

  - oprema za spašavanje (članak 50.,točka 12.)

B) AUTOCISTERNA

  - lopata pobirača kom. 1

  - mlaznica univerzalna 52mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 75mm kom. 1

  - pijuk-obični kom. 1

  - prijenosna uronjiva pumpa s vodenom turbinom kom. 1

  - radiostanica prijenosna kom. 1

  - radiostanica ugradbena kom. 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-6" kom. 1

  - uže penjačko kom. 1

  - zaštitne rukavice-kožne par 1

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka I.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)

  - vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50.,točka 3.)

  - oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50.,točka 5.)

C) VOZILO ZA GAŠENJE VODOM I PJENOM:

  - bacač za vodu i pjenu (na vozilu) kom. 1

  - mlaznica univerzalna 52mm kom. 1

  - mlaznica univerzalna 75mm kom. I

  - mlaznica za srednje tešku pjenu kom. I

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 2

  - radiostanica prijenosna kom. 1

  - radiostanica ugradbena kom. 1

  - reflektor (na vozilu) kom. 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1

  - cučni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-S" kom. 1

  - uže penjačko kom. 1

  - zaštitne rukavice kožne par 1

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka l.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)

  - vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50.,točka 3.)

  - oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50:,točka 5.)

D) VOZILO ZA GAŠENJE PRAHOM:

  - bacač praha (na vozilu) - kom. 1

  - cijev tlačna-gumirana (na vitlu) kom. 2

  - mlaznica univerzalna 52mm kom. 1

  - mlaznica za prah ("pištolj" mlaznica) kom. 2

  - radiostanica prijenosna kom. I

  - radiostanica ugradbena kom. I

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. I

  - zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano komplet 2

E) KOMBINIRANO VOZILO - VODA, PJENA, PRAH:

  - bacač za vodu i pjenu (na vozilu) kom. 1

  - cijev tlačna-gumirana (na vitlu) kom. 2

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 1

  - mlaznica za prah ("pištolj" mlaznica) kom. 2

  - mlaznica za srednje tešku pjenu kom. I

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 1

  - radiostanica prijenosna kom. 1

  - radiostanica ugradbena. kom. 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-6" kom. I

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 2

  - zaštitne rukavice-kožne par 1

  - zaštitno odijelo za prilaz vatri-aluminizirano komplet 2

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50., tođka 3.)

F) AUTOMOBILSKA LJESTVA:

  - cijev tlačna 52 mm kom. 4

  - cijev tlačna 75 mm kom. 3

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 1

  - nosila sklopiva kom. 1

  - plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom kom. 2

  - prijelaznica 75/52 mm kom. 2

  - cadiostanica prijenosna kom. 2

  - radiostanica ugradbena kom. l

  - razdjelnica trodjelna kom. I

  - reflektor (na vozilu) kom. 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. I

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" . kom. 1

  - uže penjačko kom. 2

  - zaštitne rukavice-kožne par 1

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50. točka 2)

  - oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50., točka 5)

G) HIDRAULIČKA PLATFORMA:

  - cijev tlačna 52mm kom. 4

  - cijev tlačna 75mm kom. 3

  - mlaznica univerzalna 52mm kom. 2

  - mlaznica univenalna 75mm kom. 1

  - nosila sklopiva kom. 1

  - plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom kom. 2

  - prijelaznica 75/52mm kom. 2

  - radiostanica prijenosna kom. 2

  - radiostanica ugradbena ' kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom. 1

  - reflektor (na vozilu) kom. 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. '

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1

  - uže penjačko kom. 2

  - zaštitne rukavice-kožne par 1

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2)

  - oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50.,točka 5)

H) VOZILO ZA TEHNIČKE INTERVENCIJE

  - dimovuk s potrebnim priborom komplet 1

  - dizalica 15t kom. 1

  - dizalica 8t kom. 1

  - generator za proizvodnju električne struje komplet 1

  - hidrauličke škare za rezanje,širenje i razvlačenje s potrebnim priborom komplet 1

  - ključ za lift kom. 1

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet I

  - ljestva mornarska kom. 1

  - motorna pila kom. 1

  - nosila sklopiva kom: 1

  - oprema za uzemljenje (po potrebi) komplet 1

  - otvarač brave (različiti) kom. 20

  - plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom kom. 2

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kablom kom. 1

  - produžni kabel za električnu struju dužine 25m,220V kom. 2

  - produžni kabel za električnu struju dužine 25m,380V kom. 1

  - radiostanica prijenosna kom. 2

  - radiostanica ugradbena kom. 1

  - reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-6" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom i "C02-5" . kom. 1

  - uže penjačko kom. 2

  - uže čelično za vodu s ušicom (različitih dužina i promjera) kom. 3

  - vodilica željezna za vuču (dužine 2 m) ' kom. I

  - zaštitne rukavice-gumirane (tanke) para 3

  - zaštitne rukavice-gumirane para 2

  - zaštitne rukavice-kožne para 2

  - oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50., točka 5.)

  - razvalni alat i oprema (članak 50., točka 7.)

  - električarski alat (članak 50., točka 8.)

  - mehaničarski alat i oprema (članak 50., točka 9.)

  - tehnička oprema za označavanje i promet (članak 50., točka 10.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

I) VOZILO ZA MANJE TEHNIČKE INTERVENCIJE I GAŠENJE:

  - dizalica 8 t kom. 1

  - generator za proizvodnju električne struje - komplet 1

  - ključ za lift kom. 1

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - ljestva kukača kom. 1

  - metlanica kom. 2

  - motorna pila kom. 1

  - otvarač brave (različiti) kom. 20

  - radiostanica prijenosna kom. 2

  - radiostanica ugradbena kom. 1

  - reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 2

  -. ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-S" kom. l

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1

  - uže čelično za vuču s ušicom kom. 1

  - uže penjačko kom. 1

  - univerzalni uredaj za vuču i dizanje tereta komplet I

  - zaštitne rukavice-kožne para 3

  - oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50., točka 5.)

  - oprema za gašenje požara čade u dimnjaku (članak 50., točka 6.)

  - razvalnr alat i oprema (članak 50., točka 7.)

  - električarski alat (članak 50., točka 8.)

  - tehnička oprema za označavanje i promet (članak 50., točka 10.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

J) VOZILO ZA GAŠENJE POŽARA, ŠUMA I RASLINJA:

  - cijev tlačna gumirana (na vitlu) kom. 1

  - metlanica kom. 4

  - mlaznica upištolj" kom. 1

  - mlaznica univenalna 52 mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 1

  - motorna pila kom. 2

  - radiostanica prijenosna kom. 1

  - radiostanica ugradbena kom. 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 4

  - zaštitne rukavice-kožne par 1

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (Članak 50., točka

  1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - vatrogasna armatura i tlačne cijevi(članak 50., točka 3.)

  - alat (članak 50., točka 1 I.)

K) ZAPOVJEDNO VOZILO

  - megafon kom. 1

  - radiostanica prijenosna kom. 1

  - radiostanica ugradbena kom. 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 1

V. DOBROVOLJNA VATROGASNA POSTROJBA UTVRĐENA PLANOM ZAŠTITE OD POŽARA GRADA, GRADA ZAGREBA, OPĆINE, KOTARA S POSEBNIM STATUTOM I ŽUPANIJE

  A) OPĆINE S PRETEŽNO SEOSKIM NASELJIMA

Članak 37.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje dobrovoljna vatrogasna postrojba utvrdena planom zaštite od požara, čini:

  - autocisterna kom. 1

  - vozilo s posadom za gašenje požara i prijenosnom iIi ugrađenom motornom pumpom (u daljnjem tekstu: kombi vozilo) kom. 1

(2) U slučaju da dobrovoljna vatrogasna postrojba posjeduje navalno vozilo, ne mora posjedovati autocisternu.

(3) Minimalna opremljenost navalnog vozila iz stavka 2. ovog članka sukladna je opremljenosti autocisterne prema članku 38., stavku 1. ovog Pravilnika.

Članak 38.

(1) Minimalnu opremljenost vatrogasnih vozila iz đlanka 37., stavka 1. ovog Pravilnika čini:

AUTOCISTERNA:

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - ljestva sastavljača kom. 1

  - metlanica kom: 2

  - mlaznica dubinska "koplje" kom. 1

  - mlaznica univeržalna 52 mm kom. 3

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 2

  - pijuk za sijeno kom.1

  - radiostanica prijenosn kom.1

  - radiostanica ugradbena kom.1

  - ručna akumalatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom.1

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom.1

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom.1

  - uže penjačko kom. 2

  - vile za sijeno. kom. 1

  - zaštitne rukavice-kožne para 2

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točta 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - vatrogašna arznatura tlačne cijevi (članak 50., točka 3.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

KOMBI VOZILO:

  - cijev tlačna 52 mm kom. 6

  - cijev tlačna 75 mni kom. 3

  - dizalica 8 t kom. 2

  - komplet za.pružanje prve pomoći komplet 1

  - lještva kukača kom. 1

  - ljestva prislanjača kom. 1

  - metlanica kom. 2

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 1

  - pijuk za sijeno kom: 1

  - podvezica za cijev kom. 2

  - prijelaznica 75/52 mm kom: 2

  - radiostanica prijenosna kom. 2

  - razdjelnica trodjelna kom. 1

  - ruđna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ruđni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidoni "C02-5" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje potara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1

  - uže čelično za vuču s ušićom kom. 1

  - uže penjačko kom. 2

  - vile za sijeno kom. 1

  - zaštitne rukavice-kožne: para 2

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članat 50., točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku (članak 50., točka 6:)

  - razvalni alat i bprema (članak 50.; točka 1.)

  - električarski alat (članak 50.,točka 8.)

  - alat (članak 50.,točka 11.)

Članak 39.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava; koji posjeduje dobrovoljna vatrogasna postrojba utvrđena planom zaštite od požara,u skladištu,čini:

  - čizme gumene - niske pari 5

  - čuzme gumene - visoke para 2

  - cijev tlačna 52mm kom. 7

  - cijev tlačka 15mm kom. 7

  - ljestva kukača kom: 1

  - ljestva mornarska kom. 1

  - ljestva prislanjača kom. 1

  - metlanica kom. 4

  - mlaznica-univerzalna 52mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 75mm kom. 1

  - motorna pila kom. 1

  - nosila sklopiva kom. 2

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kabelom kom. 1

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kabelom , kom. 1

  - prijenosna motorna pumpa za gašenje požara 8-8 kom. 1

  - punjač za akumulator prijenosne radiostanice kom. 1

  - punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom. 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom: 2

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom. 4

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 2

  - uže penjačko kom. 2

  - zaštitne rukavice-gumirane pari 5

  - zaštitne rukavice-kožne pari 5

  - alat (članak 50,točka 11.)

B) OPĆINE S GRADSKIM NASELJIMA I

GRADOVI

Članak 40.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila,koja posjeduje dobrovoljna vatrogasna postrojba utvrđena planom zaštite od

požara,čini:

  - navalno vozilo kom. I

  - autocisterna kom. 1

  - kombi vozilo kom: 1

Članak 41.

(1) Mlnimalnu opremljenost vatrogašnih vozila iz članka 40:,stavka 1.ovog Pravilnika čini:

NAVALNO VOZILO:

  - električna kružna pila kom. 1

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet l

  - ljestva rastegača kom. 1

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 1

  - mlaznica za vodenu maglu kom. 1

  - nosila sklopiva kom. 1

  - prijenosni generator za proizvodnju električne struje 3,5 kW kom. 1

  - produžni kabel za električnu struju dužine 25 m, 220 V kom. 2

  - radiostanica prijenosna kom. 1

  - radiostanica ugradbena kom. 1

  - reflektor (na vozilu) kom. I

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO,2-5" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1

  - uže penjačko kom. 2

  - ventil za ograničenje tlaka kom. 1

  - zaštitne rukavice-gumirane para 2

  - zaštitne rukavice-kožne para

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50:, točka 3.)

  - oprema i sredstva za gašenje požara pjenom (članak 50., točka 4.).

  - oprema za zaštitu organa za disanje (članak 50:, točka 5.)

  - razvalni alat i oprema (članak 50., točka 1.)

  - električarski alat (članak 50., točka 8.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

AUTOCISTERNA:

  - lopata pobirača kom. 1)

  - metlanica kom. 1)

  - mlaznica dubinska "koplje" kom. 1

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom, 1

  - pijuk - sjekira - kom. 1

  - radiostanica prijenosna kom. 1

  - radiostanica ugradbena kom. 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9"kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača), kom. 1

  - uže penjačko kom. 2

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)

  - vatrogasna armatura i tlačne cijevi-(članak 50.,točka 3.)

KOMBI VOZILO:

  - cijev tlačna 52mm kom. 6

  - cijev tlačna 75mm kom. 3

  - dizalica 8t kom. 2

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - ljestva kukača kom. I

  - ljestva prislanjača kom. 1

  - metlanica kom. 2

  - mlaznica univerzalna 52mm kom. 1

  - mlaznica univerzalna 75mm kom. 1

  - pijuk za sijeno kom. 1

  - podvezica za cijev kom. 2

  - prijelaznica 75/52mm kom. 2

  - radiostaniea prijenosna kom. 2

  - razdjelnica trodjelna            kom. 1

  - ručna akumulatorslca svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1

  - uže čelično za vuču s ušicom kom. 1

  - uže penjačko kom. 2

  - vile za sijeno kom. 1

  - zaštitne rukavice-kožne para 2

  - oprema za dobavu vode izvodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)

  - oprema za gašenje požara čade u dimnjaku (članak 50.,točka 6.)

  - razvalni alat i oprema (članak 50.,točka 7.)

  - električarski alat (članak 50.,točka 8.)

  - alat (članak 50.,točka I 1.)

Članak 42.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduje dobrovoljna vatrogasna postrojba utvrdena planom zaštite od požara u skladištu, čini:

  - čizme gumene-niske pari 5

  - čizme gumene-visoke pari 5

  - cijev tlačna 52 mm kom. 12

  - cijev tlačna 75 mm kom. 12.

  - ljestva kukača kom. I

  - ljestva mornarska kom. l

  - ljestva prislanjača kom. 1

  - medumješalica kom. 1

  - metlanica: kom. 4

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 15 mm kom. 1

  - motorna pila kom. 1

  - nosila sklopiva kom. 2

  - plinska maska s obrazinom i kombiniranim filterom ili izolacijski aparat s pričuvnom bocom kom. 20

  - podvezica za cijev kom. 4

  - posuda s pjenilom 201 kom. 3

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kabelom kom. 1

  - potapajuea pumpa za vodu s elektromotorom 380V i produžnim kabelom kom. 1

  - prijelaznica 110/75mm kom: 1

  - prijelaznica 75/52mm kom. 2

  - punjač za akumulator prijenosne radiostanice kom. 1

  - punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom. 1

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "5" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom.. 2

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 1

  - ručni aprat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom. 4

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 2

  - uže penjačko kom. 2

  - univerzalni uredaj za vuču i dizanje tereta komplet 1

  - zaštitne rukavice-gumirane pari 5

  - zaštitne rukavice-kožne pari 5

  - alat (članak 50.,točka 11.)

VI. DOBROVOLJNA VATROGASNA POSTROJBA U GOSPODARSTVU

Članak 43.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduje dobrovoljna vatrogasna postrojba u gospodarsivu, čini:

  - kombi vozilo ili kom. 1

  - vatrogasno vozilo odgovarajuće vrste tehnološkog procesa

(2) Minimalnu opremljenost vatrogasnog vozila iz stavka 1. ovog članka čini:

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - ljestva kukača kom. 1

  - ljestva prislanjača kom. 1

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. I

  - mlaznica za vodenu maglu kom. 1

  - radiostanica prijenosna kom. 2

  - ručna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "C02-5" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1

  - uže penjačko kom. 2

  - ventil za ograničenje tlaka kom. 1

  - zaštitne rukavice-kožne para 3

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50.,točka 1.)

  - oprema za dobaw vode iz vodovodne mreže (članak 50.,točka 2.)

  - vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50.,točka 3.)

  - oprema i sredstva za gašenje požara pjenom (članak 50.,točka 4.)

  - razvalni alat i oprema (članak 50.,točka 1.)

  - električarski alat (članak 50.,točka 8.)

  - alat (članak 50.,točka 11.)

Članak 44.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava,koji posjeduje dobrovoljna vatrogasna postrojba u gospodarstvu u skladištu,

čini:

  - cijev tlačna 52mm kom. 8

  - cijev tlačna 75mm kom. 5

  - čizme gumene - niske pari 5

  - dizalica 8t kom. 1

  - ljestva prislanjača kom. 1

  - ljestva sastavljača kom. 1

  - mlazdica univerzalna 52mm kom, 1

  - motorna pila kom. 1

  - nosila sklopiva kom. 2

  - posuda s pjenilom 201 kom. 2

  - potapajuća pumpa za vodu s elektromotorom 220V i produžnim kablom kom. 1

  - prijelaznica 75/52mm . kom. 1

  - prijenosni generator za proizvodnju električne struje 3,5kW kom. 1

  - produžni kabel za električnu struju dužine 25m; 220V kom. 1

  - produžni kabel za električnu struju dužine 25m,380V kom. 1

  - purijač za akumulator prijenosne radiostanice kom. 1

  - punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi) kom. 1

  - razdjelnica trodjelna kom. 1

  - reflektor prijenosni sa stalkom i kablom komplet 1

  - rućna akumulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. . 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom " S-9" kom. 3

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim . dioksidom "CO2-S" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 1

  - uže čelično za vuću s ušicom kom. 1

  - uže penjačko kom. 2

  - zaštitne rukavice - gumirane pari 5

  - zašlitne rukavice - kožne pari 5

  - oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku (članak 50.,točka 6.)

  - alat (članak 50.,točka 11.)

Članak 45.

(1) Dobrovoljna vatrogasna postrojba osnovana u gospodarstvu uz organiziranu profesionalnu vatrogasnu postrojbu sukladno članku 17. ovog Pravilnika, pored opreme i sredstava iz članaka 43. i 44. ovoga Pravilnika, mora posjedovati i opremu za zaštitu organa za disanje sukladno Članku 50. točka 5. ovog Pravilnika.

VII. OSTALI DOBROVOLJNE VATROGASNE POSTROJBE U SASTAVU UDRUGA DOBROVOLJNIH VATROGASACA (koje nisu utvrđene planovima zaštite od požara)

Članak 46.

(1) Najmanji broj i vrste vatrogasnih vozila, koja posjeduju ostale dobrovoljne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu, čini:

  - kombi vozilo kom. 1

(2) Minimalna opremljenost vatrogasnog vozila iz. stavka 1. ovog članka čini:

  - komplet za pružanje prve pomoći komplet 1

  - ljestva prislanjača kom. I

  - metlanica kom. 2

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 2

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 1

  - pijuk za sijeno kom. 1

  - pila šumska kom. 1

  - radiostanica prijenosna kom. 2

  - ručna akumula'torska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO -5" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) , kom. 1

  - uže penjačko kom. 1

  - zaštitne rukavice - kožne para 3

  - oprema za dobavu vode iz prirodnih i umjetnih izvora vode (članak 50., točka 1.)

  - oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže (članak 50., točka 2.)

  - vatrogasna armatura i tlačne cijevi (članak 50., točka 3.)

  - oprema za gašenje požara čade u dimnjaku (članak 50., točka 6.)

  - razvalni alat i oprema (članak 50.; točka 7.) ;

  - električni alat (članak 50., točka 8.)

  - alat (članak 50., točka 11.)

Članak 47.

(1) Minimum tehničke opreme i sredstava, koji posjeduju ostale vatrogasne postrojbe u sastavu udruga dobrovoljnih vatrogasaca u skladištu, čini:

  - čizme gumene - niske pari 5

  - čizme gumene - visoke pari 5

  - cijev tlačna 52 mm kom. 8

  - cijev tlačna 15 mm kom. 5

  - ljestva prislanjača kom. 1

  - ljestva sastavljača kom. 1.

  - metlanica kom. 4

  - mlaznica univerzalna 52 mm kom. 1

  - mlaznica univerzalna 75 mm kom. 1

  - nosila sklopiva kom. I

  - prijelaznica 110/15 mm kom. 1

  - prijelaznica 75/52 mm kom. l

  - punjač za akumulator prijenosne radiostanice kom. 1

  - punjač za akumulator ručne svjetiljke (po potrebi) kom: l

  - ručna akamulatorska svjetiljka u "S" izvedbi kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara prahom "S-9" kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara ugljičnim dioksidom "CO -S" kom. 1

  - ručni aparat za gašenje požara vodom (naprtnjača) kom. 2

  - ručni aparat za gašenje požara vodom i zračnom pjenom (brentača) kom. 4

  - cijev tlačna 52 mm kom. 8

  - uže čelično za vuču s ušicom . kom. 1

  - uže penjačko kom. 2

  - zaštitne rukavice - gumirane para 3

  - zaštitne rukavice - kožne para 3

  - alat (članak 50., točka 11.)

VIII. ZAŠTITNA OPREMA I ODORA PRIPADNIKA VATROGASNE POSTROJBE

Članak 48.

(1) Pripadnik vatcogasne postcojbe; sukladno odredbama Pravilnika o zaštitnoj i drugoj zaštitnoj opremi pripadnika vatrogasnih postrojbi, zadužuje se osobnom zaštifnom opremom koju koristi prilikom vatrogasne intervenćije.

Članak 49.

(1) Pripadnik vatrogasne postcojbe, sukladno odredbama Pravilnika o jedinstvenom obliku i kroju odore članova vatrogasnih postrojbi te oznakama zvanja, zadužuje se radnom vatrogasnom odorom, koju koristi prilikom obavljanja vatrogasne djelatnosti.

IX. TEHNIČKA OPREMA I SREDSTVA

Članak 50.

(1) Tehnička oprema i sredstva svrstavaju se u skupine prema namjeni, i to:

1. Oprema za dobavu vode iz prirodcuh i umjetnih izvora vode

  - cijev usisna 110mm kom. 6

  - ključ za cijevi . kom. 2

  - sitka usisna 110mm kom. 1

  - uže za usisne cijevi kom. 2

2.Oprema za dobavu vode iz vodovodne mreže

  - hidrantski nastavak kom. 1

  - ključ za nadzemni hidrant kom. 1

  - ključ za podzemni hidrant kom. 1

  - natikač za hidrant kom. 1

3.Vatrogasna armatura i tlačne cijevi

  - cijev tlačna 52mm kom. 7

  - cijev tlačna 75mm kom. 5

  - podvezica za cijev kom. 2

  - prijelaznica 110/75mm kom. 1

  - prijelaznica 75/52mm kom. 2

  - razdjelnica trodjelna kom. 1

  - sakupljač 75/110mm kom. 1

  - ublaživač reakcije mlaza kom. 1

4. Oprema i sredstva za gašenje požara pjenom

  - cijev za medumješalicu kom. 1

  - medumješalica kom. 1

  - mlaznica za srednje tešku pjenu kom. 1

  - mlaznica za tešku pjenu kom. 1

  - posuda s pjenilom 20 l kom. 5

5. Oprema za zaštitu organa za disanje

  - izolacijski aparat komplet 2

  - pričuvna boca s kompromiranim zrakom

  za izolacijske aparate kom. 2

6. Oprema za gašenje požara čađe u dimnjaku

  - žica za dimnjak kom: I

  - ključ za dimnjak kom. 1

  - lanac s kuglom kom. 1

  - lopatica za čadu kom. 2

  - mulda za čađu kom. 2

  - ogledalo za dimnjak kom. 1

  - strugač za dimnjak kom. I

  - zaštitne rukavice za zaštitu od toplinskog isijavanja par 1

7. Razvalni alat i oprema

  - željezna kuka ("klamfa") kom. 10

  - žica za vezanje - namotaj kom. 1

  - škare za željezo kom. 1

  - čavli (različiti) kom. 30

  - čekić (različiti) kom. 2

  - čepovi za zatvaranje vode i plina kom. 10

  - bat đrveni kom. 1

  - dlijeto za drvo kom. 1

  - dubač za beton kom. 1

  - kliješta stolarska kom. 1

  - kliješta za cijevi "švedska" kom. 1

  - ključ "francuski" kom. 1

  - metar kom. 1

  - mulda za šutu kom. 2

  - odvijač (različiti) kom. 2

  - pila za željezo kom. 1

  - pila za rupe kom. 1

  - poluga kom. 2

  - poluga "S" za vadenje čavala kom. 1

  - probijač za željezo kom. I

  - sjekač za željezo kom. I

  - sjekira - tesarska kom. 1

  - strugalica za željezo kom. 1

  - strugalica za drvo kom. 1

  - svrdlo pužasto kom. 1

8. Električarski alat i oprema

  - ispitivač za struju kom. 1

  - kliješla kombinirana kom. 1

  - naočale - zaštitne kom. 1

  - odvijač kom. 1

  - zaštitne rukavice - gumirane par 1

  - traka za izoliranje kom. 1

9. Mehaničarski alat i oprema

  - čekić (teški, srednji i laki) kom. 3

  - cijev za pretakanje goriva kom. 1

  - kliješta kombinirana kom. 1

  - ključ imbus (različiti) kom. 5

  - ključ okasti (različiti) kom. 7

  - ključ viljuškasti (različiti) kom. 7

  - odvijač križni (različiti) kom. 3

  - odvijač obični (različiti) kom. 3

10. Tehnička oprema za označavanje u prometu i ostala oprema

  - čunjevi - prometne oznake kom. 5

  - lijevak (aluminijski) kom. 1

  - nož-za rezanje pojasa kom. 2

  - pokrivač - deka kom. 2

  - pokrivač - folija kom. 2

  - posuda 10 l kom. 2

  - ručna tablica - stop kom. I

  - svjetiljka signalna kom. 2

  - zaštitne rukavice - gumirane (tanke) para 2

11.Alat

  - čaklja kom. 1

  - lopata pobirača kom. 2

  - lopata riljača kom. 1

  - pijuk - obični kom. 1

  - pijuk - sjekira kom. 1

  - poluga velika kom. 1

  - sjekira - šumska kom. 1

12.Oprema za spašavanje

  - ljestva prislanjača kom. 1

  - ljestva rastegača -.dvodjelna kom. 1

  - nosila sklopiva kom. 1

  - uže čelično za vuču s ušicom kom. 1

  - uže obično kom. 4

  - uže penjačko kom. 2

13. Oprema za rad na vodi

  - čaklja kom. 1

  - čamac - komplet opremljen komplet 1

  - pojas za spašavanje kom. 2

  - udica za vađenje utopljenika kom. 1

14. Oprema za detekciju, dozimetriju i zaštitu (radiološka, biološka, kemijska)

  - dozimetar za neposredno očitavanje kom. 1,

  - odijelo za zaštitu od kontaminacije

  (RBK) komplet 1

  - osobni dozimetar kom. 1

  - ph-metar kom. 1

  - plinodetektor kom. 1

  - pribor za dekontaminaciju komplat 1

  - prijenosni dozimetar kom. 1

  - radiološki detektor kom. 1

X. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 51.

(1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Narodnim novinama".

Broj 511-01-64-31417/1-95.

Zagreb, 20. lipnja 1995.

Zamjenik ministra

Zlatko Gledec, v. r.