Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

NN 46/1995 (7.7.1995.), Odluka o odlikovanju Redom Danice hrvatske s likom Marka Marulića

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju danka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2. stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Repuklike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), donosim

ODLUKU

O ODLIKOVANJU REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA

kojom se odlikuje REDOM DANICE HRVATSKE S LIKOM MARKA MARULIĆA za osobite zasluge u kulturi gospodin Leopold Melichar direktor Austrijskog kulturnog instituta u Zagrebu.

Broj: 01-051-95-13-7/1

Zagreb, 12. lipnja 1995.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

dr. Franjo Tuđman, v. r.