Odluka kojom se odlikuju VeleRedom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom

NN 46/1995 (7.7.1995.), Odluka kojom se odlikuju VeleRedom kralja Petra Krešimira IV. s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1. Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95.), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja u prigodi Dana državnosti i pete obljetnice samostalne i suverene države Hrvatske, donosim

ODLUKU

KOJOM SE ODLIKUJU VELEREDOM KRALJA PETRA KREŠIMIRA IV. S LENTOM I DANICOM

  1. stožerni general Janko Bobetko

  2. dr. Žarko Domljan

  3. dr. Franjo Gregurić

  4. dr. Nedjeljko Mihanović

  5. Hrvoje Šarinić

  6. Gojko Šušak

  7. Nikica Valentić

za izniman doprinos neovisnosti, cjelovitosti, izgradnji i na pretku Republike Hrvatske, razvitku odnosa Republike Hrvatske i hrvatskog naroda s drugim državama i narodima, kao i za stvaranje ratne strategije i vojne doktrine, izgradnju Hrvatske vojske te osobite uspjehe u vođenju i zapovijedanju postrojbama oružanih snaga Republike Hrvatske.

Broj: 01-051-95-3-1/1

Zagreb, 28. svibnja 1995.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

dr. Franjo Tuđman, v. r.