Odluka kojom se odlikuju VeleRedom kraljice Jelene s lentom i Danicom

NN 46/1995 (7.7.1995.), Odluka kojom se odlikuju VeleRedom kraljice Jelene s lentom i Danicom

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 98. Ustava Republike Hrvatske i članka 2., stavak 1., Zakona o odlikovanjima i priznanjima Republike Hrvatske ("Narodne novine" broj 20/95), a na prijedlog Državnog povjereništva za odlikovanja u prigodi Dana državnosti i pete obljetnice samostalne i suverene države Hrvatske, donosim

ODLUKU

KOJOM SE ODLIKUJU VELEREDOM KRALJICE JELENE S LENTOM I DANICOM

    1. Alija Izetbegović, predsjednik Predsjedništva Bosne i Hercegovine

    2. Krešimir Zubak, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine

za doprinos uspostavi povjerenja između hrvatskog i bošnjačko-muslimanskog naroda, suradnji u otporu agresiji i uspostavi hrvatsko-bošnjačke Federacije te izgradnji njezine Konfederacije s Republikom Hrvatskom.

Broj: 01 -05 1-95-2-1/ 1

Zagreb, 28. svibnja 1995.

PREDSJEDNIK REPUBLIKE H RVATSKE

dr. Franjo Tuđman, v. r.