Odluka o imenovanju generalnog konzula Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj

NN 47/1995 (12.7.1995.), Odluka o imenovanju generalnog konzula Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj

PREDSJEDNIK REPUBLIKE HRVATSKE

Na temelju članka 99. Ustava Republike Hrvatske i članka 19. Zakona o inozemnim poslovima ("Narodne novine" broj 53/91.) donosim

ODLUKU

O IMENOVANJU GENERALNOG KONZULA REPUBLIKE HRVATSKE U REPUBLICI MAĐARSKOJ

MIROSLAV ŠKORO imenuje se generalnim konzulom Republike Hrvatske u Republici Mađarskoj, sa sjedištem u Pečuhu, s konzularnim područjem koje obuhvaća županije: Bacs - Kiskun, Baranya, Somogy.

Broj: 01-95-1214/1

Zagreb, 29. lipnja 1995.

Predsjednik Republike Hrvatske

dr. Franjo Tuđman, v. r.