Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca

NN 47/1995 (12.7.1995.), Odluka o puštanju u optjecaj kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca

NARODNA BANKA HRVATSKE

Na temelju članka 36. stavak 1. i članka 67. stavak 1. točka 17. u svezi sa člankom 35. Zakona o Narodnoj banci Hrvatske ("Narodne novine" broj 35/95. - pročišćeni tekst) Savjet Narodne banke Hrvatske na sjednici održanoj 3. srpnja 1995. godine, donio je

ODLUKU

O PUŠTANJU U OPTJECAJ KOVANOG NOVCA KUNA I LIPA S LATINSKIM NAZIVIMA ŽIVOTINJA I BII.JAKA NA NALIČJU KOVANOG NOVCA

1. Kovani novac kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju izdan u skladu s Odlukom o izdavanju novčanica i kovanog novca koji glase na novčanu jedinicu Republike Hrvatske (" Narodne novine" br. 37/94.) s osnovnim obilježjima utvrđenim u Odluci o osnovnim obilježjima kovanog novca kuna i lipa s latinskim nazivima životinja i biljaka na naličju kovanog novca pušta se u optjecaj 15. srpnja 1995. godine.

2. Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Narodnim novinama".

O. br. 307/95.

Zagreb, 3. srpnja 1995.

Predsjednik Savjeta Narodne banke Hrvatske

Guverner Narodne banke Hrvatske

dr. Pero Jurković, v. r.